SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

 

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY 
      22/02/2019 30-03 win 30
      21/02/2019 12-21 win 12-21
      20/02/2019 37-73 win 73
      19/02/2019 49-94 win 49
      18/02/2019 26-62 win 26-62
      17/02/2019 56-65 win 65
      16/02/2019 27-72 win 27
      15/02/2019 68×2-86 win 68×2
      14/02/2019 4978×2 win 49-78×2
      13/02/2019 01-10 miss
      12/02/2019 02-20 win 02-20
      11/02/2019 15-51 win 15-51
      10/02/2019 10-01 win 01
      09/02/2019 09-90 win 09
      08/02/2019 04-40 win 04-40
NGHỈ TẾT TỪ 04 ĐẾN HẾT NGÀY 07

(từ ngày 30 tết âm đến hết ngày mồng 3)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
      03/02/2019 01-10 win 01-10
      02/02/2019 69-96 win 96
      01/02/2019 57×2-75 win 57×2
      31/01/2019 54-45 win 54
      30/01/2019 42-24 win 24
      29/01/2019 25-52 win 25-52
      28/01/2019 49-94×2 win 49-94×2
      27/01/2019 29-92 win 29
      26/01/2019 50-05 win 50
      25/01/2019 37-73 win 73
      24/01/2019 36-63 win 36-63
      23/01/2019 98-89 win 89
      22/01/2019 16-61 win 16-61
      21/01/2019 71-17×2 win 17×2
      20/01/2019 01-10 win 10
      19/01/2019 36-63 win 36-63
      18/01/2019 02-20 win 02
      17/01/2019 17-71 win 71
      16/01/2019 72-27 win 72
      15/01/2019 16-61 win 16-61
      14/01/2019 29-92 win 92
      13/01/2019 03-30 win 03-30
      12/01/2019 34-43 win 34
      11/01/2019 91-19 win 19
      10/01/2019 04-40 win 04-40
      09/01/2019 09-90 win 09-90
      08/01/2019 60-06 win 60
      07/01/2019 08-80 win 80
      06/01/2019 68-86 win 68
      05/01/2019 62-26 win 26
      04/01/2019 42×2-24 win 42×2
      03/01/2019 38-83 win 38-83
      02/01/2019 9779×2 win 97-79×2
      01/01/2019 13-31 win 31
       31/12/2018 19-91 win 19-91
       30/12/2018 79-97 win 79
       29/12/2018 57-75 win 57-75
       28/12/2018 48-84 win 84
       27/12/2018 93-39 win 93
       26/12/2018 4994 win 49-94
       25/12/2018 37-73 win 73
       24/12/2018 07-70 win 07
       23/12/2018 27-72 win 27-72
       22/12/2018 80-08×2 win 08×2
       21/12/2018 06-60 win 60
       20/12/2018 02-20 win 02
       19/12/2018 54-45×2 win 54×2
       18/12/2018 16-61 win 16
       17/12/2018 28-82 win 28-82
       16/12/2018 17-71 win 17-71
       15/12/2018 47-74 win 74
       14/12/2018 38-83×2 win 83×2
       13/12/2018 03-30 win 03
       12/12/2018 34-43 win 34-43
       11/12/2018 12-21 win 12-21
       10/12/2018 03-30 win 03-30
       09/12/2018 54-45×2 win 45×2
       08/12/2018 05-50 win 05-50
       07/12/2018 36-63 win 36-63
       06/12/2018 29-92 win 29
       05/12/2018 86-68×2 win 86-68×2
       04/12/2018 12-21 win 12-21
       03/12/2018 97-79 win 79
       02/12/2018 07-70 win 07
       01/12/2018 06-60 win 06-60
       30/11/2018 79-97×2 win 97×2
       29/11/2018 78-87 win 78
       28/11/2018 80-08 win 08
       27/11/2018 86-68×2 win 86-68×2
       26/11/2018 09-90 win 09
       25/11/2018 35-53 win 35-53
       24/11/2018 27-72 win 72
       23/11/2018 08×2-80 win 08×2
       22/11/2018 06-60 win 06-60
       21/11/2018 69-96 win 96
       20/11/2018 12-21 miss
       19/11/2018 3553 miss
       18/11/2018 56-65 win 56-65
       17/11/2018 67-76 win 76
       16/11/2018 39-93×2 win 93×2
       15/11/2018 47-74 miss
       14/11/2018 94-49 win 49
       13/11/2018 08-80 win 08-80
       12/11/2018 17-71 win 17-71
       11/11/2018 38-83 win 38
       10/11/2018 57-34 win 57-34
       09/11/2018 28-82 win 28-82
       08/11/2018 96-69×2 win 69×2
       07/11/2018 28-82 miss
       06/11/2018 49-94 win 49
       05/11/2018 79-97 win 79
       04/11/2018 24-42 miss
       03/11/2018 15-51 win 15
       02/11/2018 59-95 miss
       01/11/2018  43-62 win 43-62
       31/10/2018  19-91 win 19
       30/10/2018  44-08 miss
       29/10/2018  46-70 win 46
       28/10/2018  67-76 miss
       27/10/2018  07-70 miss
       26/10/2018  15-51 miss
       25/10/2018  06-60 win 06
       24/10/2018  01-81×2 win 81×2
       23/10/2018  39-80 win 80
       22/10/2018  12×2-21×2 win 12×2-21×2
       21/10/2018  84-48 win 84
       20/10/2018  40-04 win 04
       19/10/2018  16-61 win 16-61
       18/10/2018  75-57 win 75
       17/10/2018  07-70×2 win 70×2
       16/10/2018  0220 miss
       15/10/2018  45-54 win 45-54
       14/10/2018   35-53×2 win 53×2
       13/10/2018   24-42 win 24-42
       12/10/2018   78-87 win 78-87
       11/10/2018   07-70 win 07
       10/10/2018   93-39 win 39
       09/10/2018   13-31 win 13-31
       08/10/2018   18×2-81 win 18×2
       07/10/2018   56-65 win 65
       06/10/2018   50×2-05 win 50×2
       05/10/2018   59-95 win 95
       04/10/2018   56-65 win 56-65
       03/10/2018   59-95 win 59
       02/10/2018   57-75 win 57-75
       01/10/2018   37-73 win 73
       30/09/2018   35-53 win 35-53
       29/09/2018   07-70 win 07
       28/09/2018   43-34 win 34
       27/09/2018   53-35 win 53
       26/09/2018   28-82 win 28-82
       25/09/2018   21-12 win 12
       24/09/2018   19-91 win 19-91
       23/09/2018   03-30 win 03
       22/09/2018   90-87 win 90-87
       21/09/2018   12-21 win 21-12
       20/09/2018   26-62 win 26-62
       19/09/2018   08×2-80 win 08×2
       18/09/2018   60-06 win 06
       17/09/2018   18-81 win 18
       16/09/2018   62-26 win 26
       15/09/2018   07-70 win 07-70
       14/09/2018   16-61 win 16
       13/09/2018   79-97 win 79-97
       12/09/2018   01-10 win 10
       11/09/2018   67-76 win 67
       10/09/2018   13-31 win 13-31
       09/09/2018   04-40 win 40
       08/09/2018   46-64 miss
       07/09/2018   68-86 win 68-86
       06/09/2018   74-47 win 47
       05/09/2018   51-15 win 51
       04/09/2018   46-64 win 46-64
       03/09/2018   01-10 win 01-10
       02/09/2018   67-76 win 76
       01/09/2018   38-83 win 38-83
       31/08/2018   06-60 win 06
       30/08/2018   64-46 win 46
       29/08/2018   34-43 win 34-43
       28/08/2018   02-20 win 02-20
       27/08/2018   98×2-89 win 98×2
       26/08/2018   53-35 win 35
       25/08/2018   07-70 win 07-70
       24/08/2018   36-63 win 36-63
       23/08/2018   91-19 win 91
       22/08/2018   86-68 win 68
       21/08/2018   49-94 win 49-94
       20/08/2018   90-95 win 90-95
       19/08/2018   04-40 win 04
       18/08/2018   09-90 win 09-90
       17/08/2018   38-83 win 38-83
       16/08/2018   16-61 win 61
       15/08/2018   79-97 win 79
       14/08/2018   58-85 miss
       13/08/2018   88-08 miss
       12/08/2018   16-61 win 61
       11/08/2018   18-81 win 18-81
       10/08/2018   31×2-13 win 31×2
       09/08/2018   28-82 win 82
       08/08/2018   56-65 win 56-65
       07/08/2018   02-20 win 02
       06/08/2018   38-83 win 83
       05/08/2018   67-76 win 67-76
       04/08/2018   14-41 win 14-41
       03/08/2018   45-54 win 45
       02/08/2018   02-20 win 02-20
       01/08/2018   46-64 win 64
       31/07/2018   23-32 win 23-32
       30/07/2018   06×2-60 win 06×2
       29/07/2018   48-84 win 48-84
       28/07/2018   46-64×2 win 64×2
       27/07/2018    37-73 win 37-73
       26/07/2018    58-85 win 58-85
       25/07/2018    16-61 miss
       24/07/2018    15-51 miss
       23/07/2018    49-94 win 49
       22/07/2018    86-68 win 68
       21/07/2018    89×2-98 win 89×2
       20/07/2018    19-91 win 19-91
       19/07/2018    06-15×2 win 06-15×2
       18/07/2018    10-01 win 01
       17/07/2018    93-39×2 win 93-39×2
       16/07/2018    18-81 win 18
       15/07/2018    14-41 win 14-41
       14/07/2018    28-82 win 28-82
       13/07/2018    6886 miss
       12/07/2018    19-91 win 19-91
       11/07/2018    17-71×2 win 71×2
       10/07/2018    49-94 win 49-94
       09/07/2018     05-50 win 05-50
       08/07/2018     23-32  miss
       07/07/2018     27-72  win 27-72
       06/07/2018     56-65  win 56
       05/07/2018     08-80  win 08-80
       04/07/2018     17-71  win 71
       03/07/2018     43-34×2  win 43-34×2
       02/07/2018     98-89  win 98
       01/07/2018     59-95  win 59-95
       30/06/2018     25-52  win 25-52
       29/06/2018      79-97  win 79-97
       28/06/2018       49-94  win 49-94
       27/06/2018       28-82×2  win 82×2
       26/06/2018       63-36  win 63
       25/06/2018       13-31  win 13-31
       24/06/2018       03-30  win 03-30
       23/06/2018       03-30  win 03-30
       22/06/2018       29-92  win 29-92
       21/06/2018       16-61  win 61
       20/06/2018       07-70  win 07-70
       19/06/2018       39-93  win 39
       18/06/2018       69-96  win 69-96
       17/06/2018       38-83  win 38-83
       16/06/2018       02-20  win 02-20
       15/06/2018       05-90 miss
       14/06/2018       56-65  win 56-65
       13/06/2018        59-95  miss
       12/06/2018        68-86  miss
       11/06/2018        41-14  miss
       10/06/2018        37-73  win 
       09/06/2018        82-28  win 
       08/06/2018       52-25×2  win 25×2
       07/06/2018        03-30  win 
       06/06/2018        97-79  win 97
       05/06/2018        47-74  win 
       04/06/2018         67-76  win 
       03/06/2018         89-98  win 98
       02/06/2018         08-80  win
       01/06/2018          18-81     win 18
       31/05/2018          34-43   MISS
       30/05/2018          67-76   win 76
       29/05/2018          24-42   miss
       28/05/2018          68-86   win  
       27/05/2018          12-21   win  
       26/05/2018          79-97   miss
       25/05/2018          59-95   win  
       24/05/2018          29-92   win  92
       23/05/2018          67-76   win  
       22/05/2018          24×2-42   win  24×2
       21/05/2018           01-10   win  
       20/05/2018           50-05   win  05
       19/05/2018           46-64   win  
       18/05/2018           3773   win  37
       17/05/2018            23-34   win  
       16/05/2018            13-31   win  
       15/05/2018            98-89   win  98
       14/05/2018            65-56×2   win  56×2
       13/05/2018             9279×2   win 
       12/05/2018              04-40   win 
       11/05/2018              07×2-70   win 07×2
       10/05/2018              65-56   win 56
       09/05/2018              74-47   win 74
       08/05/2018              38-83   win 
       07/05/2018               06-60   win 
       06/05/2018               20×2-02   win 20×2
       05/05/2018               19-91   win 
       04/05/2018               29-92   win 92
       03/05/2018               45-54   miss
       02/05/2018               18-81×2   win 81×2
       01/05/2018               24-42   win 
       30/04/2018               49-94   win 49
       29/04/2018                69-96   win 96
       28/04/2018                 13-31   win 
       27/04/2018                 37-73   win 37
       26/04/2018                 02-20   miss
       25/04/2018                  05-50   win 50
       24/04/2018                  79-97   win
       23/04/2018                  18-81   win
       22/04/2018                   36-63   miss
       21/04/2018                   13-31   win 
       20/04/2018                   12-21   win 
       19/04/2018                   67-76   win 76
       18/04/2018                   23-32   win
       17/04/2018                   04-40   win
       16/04/2018                    26-62   miss
       15/04/2018                    56-65   win
       14/04/2018                    14-41   miss 
       13/04/2018                    78-87   win 
       12/04/2018                    35-53   win 53
       11/04/2018                    18-81   win
       10/04/2018                    49-94   miss
       09/04/2018                    58-85   win 85
       08/04/2018                    46-64   win 
       07/04/2018                    67-76×2   win 76×2
       06/04/2018                    69-96   win 
       05/04/2018                    67×2-76   win 67×2
       04/04/2018                     68-86   win 
       03/04/2018                     08×2-80   win 08×2
       02/04/2018                     04-40   win 
       01/04/2018                     05-50   win 05