SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01655592336

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

 

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY       
       21/07/2018    89×2-98 win 89×2
       20/07/2018    19-91 win 19-91
       19/07/2018    06-15×2 win 06-15×2
       18/07/2018    10-01 win 01
       17/07/2018    93-39×2 win 93-39×2
       16/07/2018    18-81 win 18
       15/07/2018    14-41 win 14-41
       14/07/2018    28-82 win 28-82
       13/07/2018    6886 miss
       12/07/2018    19-91 win 19-91
       11/07/2018    17-71×2 win 71×2
       10/07/2018    49-94 win 49-94
       09/07/2018     05-50 win 05-50
       08/07/2018     23-32  miss
       07/07/2018     27-72  win 27-72
       06/07/2018     56-65  win 56
       05/07/2018     08-80  win 08-80
       04/07/2018     17-71  win 71
       03/07/2018     43-34×2  win 43-34×2
       02/07/2018     98-89  win 98
       01/07/2018     59-95  win 59-95
       30/06/2018     25-52  win 25-52
       29/06/2018      79-97  win 79-97
       28/06/2018       49-94  win 49-94
       27/06/2018       28-82×2  win 82×2
       26/06/2018       63-36  win 63
       25/06/2018       13-31  win 13-31
       24/06/2018       03-30  win 03-30
       23/06/2018       03-30  win 03-30
       22/06/2018       29-92  win 29-92
       21/06/2018       16-61  win 61
       20/06/2018       07-70  win 07-70
       19/06/2018       39-93  win 39
       18/06/2018       69-96  win 69-96
       17/06/2018       38-83  win 38-83
       16/06/2018       02-20  win 02-20
       15/06/2018       05-90 miss
       14/06/2018       56-65  win 56-65
       13/06/2018        59-95  miss
       12/06/2018        68-86  miss
       11/06/2018        41-14  miss
       10/06/2018        37-73  win 
       09/06/2018        82-28  win 
       08/06/2018       52-25×2  win 25×2
       07/06/2018        03-30  win 
       06/06/2018        97-79  win 97
       05/06/2018        47-74  win 
       04/06/2018         67-76  win 
       03/06/2018         89-98  win 98
       02/06/2018         08-80  win
       01/06/2018          18-81     win 18
       31/05/2018          34-43   MISS
       30/05/2018          67-76   win 76
       29/05/2018          24-42   miss
       28/05/2018          68-86   win  
       27/05/2018          12-21   win  
       26/05/2018          79-97   miss
       25/05/2018          59-95   win  
       24/05/2018          29-92   win  92
       23/05/2018          67-76   win  
       22/05/2018          24×2-42   win  24×2
       21/05/2018           01-10   win  
       20/05/2018           50-05   win  05
       19/05/2018           46-64   win  
       18/05/2018           3773   win  37
       17/05/2018            23-34   win  
       16/05/2018            13-31   win  
       15/05/2018            98-89   win  98
       14/05/2018            65-56×2   win  56×2
       13/05/2018             9279×2   win 
       12/05/2018              04-40   win 
       11/05/2018              07×2-70   win 07×2
       10/05/2018              65-56   win 56
       09/05/2018              74-47   win 74
       08/05/2018              38-83   win 
       07/05/2018               06-60   win 
       06/05/2018               20×2-02   win 20×2
       05/05/2018               19-91   win 
       04/05/2018               29-92   win 92
       03/05/2018               45-54   miss
       02/05/2018               18-81×2   win 81×2
       01/05/2018               24-42   win 
       30/04/2018               49-94   win 49
       29/04/2018                69-96   win 96
       28/04/2018                 13-31   win 
       27/04/2018                 37-73   win 37
       26/04/2018                 02-20   miss
       25/04/2018                  05-50   win 50
       24/04/2018                  79-97   win
       23/04/2018                  18-81   win
       22/04/2018                   36-63   miss
       21/04/2018                   13-31   win 
       20/04/2018                   12-21   win 
       19/04/2018                   67-76   win 76
       18/04/2018                   23-32   win
       17/04/2018                   04-40   win
       16/04/2018                    26-62   miss
       15/04/2018                    56-65   win
       14/04/2018                    14-41   miss 
       13/04/2018                    78-87   win 
       12/04/2018                    35-53   win 53
       11/04/2018                    18-81   win
       10/04/2018                    49-94   miss
       09/04/2018                    58-85   win 85
       08/04/2018                    46-64   win 
       07/04/2018                    67-76×2   win 76×2
       06/04/2018                    69-96   win 
       05/04/2018                    67×2-76   win 67×2
       04/04/2018                     68-86   win 
       03/04/2018                     08×2-80   win 08×2
       02/04/2018                     04-40   win 
       01/04/2018                     05-50   win 05