SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01694404270

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

NGÀY SONG THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY       
       22/04/2018                   36-63   miss
       21/04/2018                   13-31   win 
       20/04/2018                   12-21   win 
       19/04/2018                   67-76   win 76
       18/04/2018                   23-32   win
       17/04/2018                   04-40   win
       16/04/2018                    26-62   miss
       15/04/2018                    56-65   win
       14/04/2018                    14-41   miss 
       13/04/2018                    78-87   win 
       12/04/2018                    35-53   win 53
       11/04/2018                    18-81   win
       10/04/2018                    49-94   miss
       09/04/2018                    58-85   win 85
       08/04/2018                    46-64   win 
       07/04/2018                    67-76×2   win 76×2
       06/04/2018                    69-96   win 
       05/04/2018                    67×2-76   win 67×2
       04/04/2018                     68-86   win 
       03/04/2018                     08×2-80   win 08×2
       02/04/2018                     04-40   win 
       01/04/2018                     05-50   win 05
       31/03/2018                     08-80   win 
       30/03/2018                     04-40×2   win 40×2
       29/03/2018                      38-83   win
       28/03/2018                      26-62   win
       27/03/2018                      1441   miss
       26/03/2018                       97-79×2   win 
       25/03/2018                       59-95   win 59
       24/03/2018                       28-82   win 
       23/03/2018                        06-60   win 
       22/03/2018                        17-71×2   win 71×2
       21/03/2018                        14-41   miss
       20/03/2018                        17-71   miss
       19/03/2018                         10-01    win10
  17-18/03 BẢO TRÌ   xin cảm ơn
16/03/2018 58-85 win85
15/03/2018 68-86×2 win86×2
14/03/2018 29-92 win
13/03/2018 57-75 win
12/03/2018 14-41 win
11/03/2018 37-73×2 win73×2
10/03/2018 13-31 win
09/03/2018 37-73 win
08/03/2018 57-75×2 win
07/03/2018 4994 win
06/03/2018 59-95×2 win95×2
05/03/2018 57-75 win
04/03/2018 1331 win
03/03/2018 95-59 win59
02/03/2018 26×2-62 win26×2
01/03/2018 95-59 win59
28/02/2018 61-16 win
27/02/2018 23-32 win
26/02/2018 04-40 win
25/02/2018 58-85 win
24/02/2018 45-54 win
23/02/2018 59-95 win
22/02/2018 39-93 miss
21/02/2018 26-62 miss
20/02/2018 09-90 win
19/02/2018 19-91 win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 05-50 win
13/02/2018 25-52 win
12/02/2018 37-73 miss
11/02/2018 76-67 win
10/02/2018 38-83 win
09/02/2018 86-68×3 win68×3
08/02/2018 26-62 win
07/02/2018 52-25 win
06/02/2018 85-58×2 win
05/02/2018 40-04×2 win04×2
04/02/2018 09-90 win
03/02/2018 04-40 win
02/02/2018 68-86 win
01/02/2018 78-87 miss
31/01/2018 84-48 win
30/01/2018 17-71 miss
29/01/2018 57-75 Trúng 57
28/01/2018 49-94×2 Trúng 
27/01/2018 35-53 Trúng 
26/01/2018 09-90 Trúng 90
25/01/2018 19-91 Trúng 
24/01/2018 26-62 Trúng 
23/01/2018 92-29×2 Trúng 
22/01/2018 08-80 Trúng 
21/01/2018 34-43X2 Trúng 43X2
20/01/2018 58-85×2 Trúng 
19/01/2018 65-56 Trúng 
18/01/2018 26-62×2 Trúng 
17/01/2018 -06-60 Trúng 
16/01/2018 70-07×2 Trúng 07×2
15/01/2018 17-71 Trúng 71
14/01/2018 82-28 Trúng 28
13/01/2018 36-63×2 Trúng 63×2
12/01/2018 29-92 Trúng 92
11/01/2018 47-74 Trúng
10/01/2018 48(X2)-84X2 Trúng
09/01/2018 46-64×2 Trúng 64×2
08/01/2018 23-32×2 Trúng 32×2
07/01/2018 19-91 Trúng 91
06/01/2018 31-13X2 Trúng 31X2
05/01/2018 68-86 Trúng 68
04/01/2018 4141×2 Trúng 
03/01/2018 29-92 Trúng 29
02/01/2018 19-91×3 Trúng 91×3
01/01/2018 36-63 Trúng 36
31/12/2017 29-92 Trúng 29
30/12/2017 39-93 Trúng 39
29/12/2017 37-73×2 Trúng 
28/12/2017 67-76 Trúng 67
27/12/2017 2552×2 Trúng 
26/12/2017 89-98×2 Trúng 98×2
25/12/2017 57-75×3 Trúng 75×3
24/12/2017 25-52×2 Trúng 52×2
23/12/2017 08-80 xịt
22/12/2017 28-82 Trúng
21/12/2017 78-87×2 Trúng 87×2
20/12/2017 79-97 Trúng 
19/12/2017 23-32 Trúng 
18/12/2017 36-63 Trúng 
17/12/2017 45-54 Trúng 
16/12/2017 76-67×3 Trúng 67×3
15/12/2017 38-83 xịt
14/12/2017 78-87 Trúng 
13/12/2017 27-72 Trúng 
12/12/2017 67-76 Trúng 
11/12/2017 55-75 Trúng 
10/12/2017 02-20 Trúng 
09/12/2017 68-86 Trúng 
08/12/2017 83(x3)-86 Trúng 83×3
07/12/2017 98-89 Trúng
06/12/2017 48-84 Trúng
05/12/2017 17-71 Trúng
04/12/2017 06-60 Trúng
03/12/2017 56-65 Trúng
02/12/2017 35-91 Trúng
01/12/2017 68-86(x2) Trúng