LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0988664891

      Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

 

 

NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY
       20/10/2018    56-58-85    win 2/3 
       19/10/2018    98-89-14    win 2/3 
       18/10/2018    90-35-53    win 2/3 
       17/10/2018    12-21-93    win 2/3 
       16/10/2018    23-32-64    win 3/3 
       15/10/2018    59-95-73    win 3/3 
       14/10/2018    15-51-03    win 2/3 
       13/10/2018    90-07-70    win 2/3 
       12/10/2018    36-63-22    win 2/3 
       11/10/2018    57-75-35    win 0/3 
       10/10/2018    37-73-85    win 2/3 
       09/10/2018    13-31-95    win 3/3 
       08/10/2018    54-10-01    win 2/3 
       07/10/2018    58-94-06    win 3/3 
       06/10/2018    76-67-95    win 2/3 
       05/10/2018    08-80-20    win 2/3 
       04/10/2018    79-97-14    win 3/3 
       03/10/2018    27-72-79    win 2/3 
       02/10/2018    94-13-31    win 2/3 
       01/10/2018    95-02-42    win 3/3 
       30/09/2018    08-80-97    win 3/3 
       29/09/2018    04-40-98    win 2/3 
       28/09/2018    76-67-92    win 2/3 
       27/09/2018    90-27-72    win 2/3 
       26/09/2018    98-63-47    win 3/3 
       25/09/2018    76-10-01    win 2/3 
       24/09/2018    47-74-96    win 2/3 
       23/09/2018    17-71-03    win 3/3 
       22/09/2018    78-87-56    win 3/3 
       21/09/2018    48-83-38    win 2/3 
       20/09/2018    26-62-68    win 3/3 
       19/09/2018    02-20-82    win 2/3 
       18/09/2018    97-79-10    win 2/3 
       17/09/2018    04-40-18    win 2/3 
       16/09/2018    27-72-18    win 3/3 
       15/09/2018    07-86-68    win 2/3 
       14/09/2018    56-65-84    win 0/3 
       13/09/2018    75-2332    win 2/3 
       12/09/2018    47-74-70    win 0/3 
       11/09/2018    57-75-89    win 2/3 
       10/09/2018    78-91-10    win 0/3 
       09/09/2018    81-99-71    win 1/3 
       08/09/2018    92-85-96    win 0/3 
       07/09/2018    55-85-24    win 0/3 
       06/09/2018    27-72-13    win 1/3 
       05/09/2018    89-98-34    win 1/3 
       04/09/2018    34-43-20    win 1/3 
       03/09/2018    39-93-11    win 1/3 
       02/09/2018    17-71-72    win 2/3 
       01/09/2018    66-60-77    win 2/3 
       31/08/2018    12-21-58    win 1/3 
       30/08/2018     47-74-68    win 0/3 
       29/08/2018     34-43-78    win 3/3 
       28/08/2018     18-81-19    win 2/3 
       27/08/2018     01-10-91    win 0/3 
       26/08/2018      36-63×2-00    win 3/3 
       25/08/2018      07-70-58    win 3/3 
       24/08/2018      78-87-01    win 1/3 
       23/08/2018      02-20-91    win 3/3 
       22/08/2018      14-41-01    win 2/3 
       21/08/2018      49-94-20    win 3/3 
       20/08/2018      79-97-92    win 2/3 
       19/08/2018      39-93-07    win 3/3 
       18/08/2018      56-65-79    win 2/3 
       17/08/2018      29-92-32    win 2/3 
       16/08/2018      45-54-24    win 3/3 
       15/08/2018      97-79-46    win 2/3 
       14/08/2018      25-07-19    win 3/3 
       13/08/2018      24-42-96    win 3/3 
       12/08/2018      16-61-09    win 2/3 
       11/08/2018      28-82-67    win 3/3 
       10/08/2018      23-32-91    win 2/3 
       09/08/2018      10-01-68    win 2/3 
       08/08/2018      25-52-87    win 3/3 
       07/08/2018      79-97-20    win 2/3 
       06/08/2018      59-95-73    win 0/3 
       05/08/2018      02-20-95    win 2/3 
       04/08/2018      12-21-00    win 0/3 
       03/08/2018       36-63-49    win 3/3 
       02/08/2018       02-20-14    win 2/3 
       01/08/2018       36-63-69    win 2/3 
       31/07/2018       69-96-75    win 0/3 
       30/07/2018       18-81-05    win 2/3 
       29/07/2018       02-20-48    win 3/3 
       28/07/2018       17-71-49    win 2/3 
       27/07/2018       60-19-91    win 3/3 
       26/07/2018       47-58-85    win 2/3 
       25/07/2018       35-53-36    win 3/3 
       24/07/2018        69-96-40    win 3/3 
       23/07/2018        09-90-41    win 2/3 
       22/07/2018        30-03-57    win 2/3 
       21/07/2018        17-71-31    win 3/3 
       20/07/2018         19-91-26    win 3/3 
       19/07/2018         74-06-60    win 2/3 
       18/07/2018         10-01-27    win 2/3 
       17/07/2018         87-78-58    win 2/3 
       16/07/2018         48-84-07    win 2/3 
       15/07/2018         14-41-59    win 2/3 
       14/07/2018         12-21-28    win 3/3 
       13/07/2018          14-41-02    win 2/3 
       12/07/2018          28-39-93    win 2/3 
       11/07/2018          45-54-17    win 2/3 
       10/07/2018          89-98-86    win 0/3 
       09/07/2018          17-71-75    win 2/3 
       08/07/2018          78-87-73    win 3/3 
       07/07/2018          0990-16    win 3/3 
       06/07/2018          01-10-56    win 2/3 
       05/07/2018          04-40-20    win 2/3 
       04/07/2018          17-71-02    win 2/3 
       03/07/2018          29-92-84    win 2/3 
       02/07/2018          47-74-02    win 3/3 
       01/07/2018          01-10-59    win 3/3 
       30/06/2018           24-42-16    win 3/3 
       29/06/2018           26-62-79    win 2/3 
       28/06/2018           49-94-99    win 3/3 
       27/06/2018           93-39-33    win 2/3 
       26/06/2018            56-65-36    win 2/3 
       25/06/2018            13-31-34    win 3/3 
       24/06/2018            7887-01    win 3/3 
       23/06/2018            26-62-39    win 2/3 
       22/06/2018            24-42-09    win 2/3 
       21/06/2018            16-61-97    win 2/3 
       20/06/2018            53-35-84    win 2/3 
       19/06/2018            14-41-95    win 2/3 
       18/06/2018            04-40-37    win 3/3 
       17/06/2018            16-61-23    win 2/3 
       16/06/2018            19-26-69    win 3/3 
       15/06/2018            02-20-84    win 2/3 
       14/06/2018            01-10-96    win 2/3 
       13/06/2018            59-95-39    win 0/3 
       12/06/2018             78-87-41    win 3/3 
       11/06/2018             56-65-14    win 2/3 
       10/06/2018              37-85-10    win 1/3 
       09/06/2018              19-91-68    win 2/3 
       08/06/2018              26-62-19    win 0/3 
       07/06/2018              38-83-66    win 2/3 
       06/06/2018             28-82-79    win 2/3 
       05/06/2018             45-54-64    win 2/3 
       04/06/2018             67-76-29    win 2/3 
       03/06/2018             48-84-16    win 3/3 
       02/06/2018             06-60-58    win 3/3 
       01/06/2018             02-39-93   win 2/3
       31/05/2018             34-43-95   win 0/3
       30/05/2018             26-62-67   win 2/3
       29/05/2018             24-42-45   win 0/3
       28/05/2018             01-10-04   win 2/3
       27/05/2018              12-21-34   win 3/3
       26/05/2018              52-25-92   win 2/3
       25/05/2018              59-95-84   win 3/3
       24/05/2018              18-09-90   win 2/3
       23/05/2018              67-76-49   win 3/3
       22/05/2018              43-34-85   win 2/3
       21/05/2018              16-61-95   win 2/3
       20/05/2018              69-63-36   win 2/3
       19/05/2018             23-32-66   win 3/3
       18/05/2018             73-37-43   win 2/3
       17/05/2018             23-41-84   win 3/3
       16/05/2018             13-31-67   win 3/3
       15/05/2018             06-60-95   win 2/3
       14/05/2018             3443-20   win 0/3
       13/05/2018             6597-91   win 0/3
       12/05/2018             29-92-30   win 3/3
       11/05/2018             82-96-69   win 2/3
       10/05/2018             09-90-66   win 1/3
       09/05/2018             74-07-59   win 2/3
       08/05/2018             04-40-94   win 3/3
       07/05/2018             57-06-60   win 3/3
       06/05/2018             56-65-90   win 1/3
       05/05/2018             23-32-67   win 2/3
       04/05/2018             09-90-61   win 1/3
       03/05/2018             04-46-78   win 3/3
       02/05/2018             23-10-97   win 3/3
       01/05/2018             58-85-39×3   win 3/3
       30/04/2018              67-76-57   win 3/3
       29/04/2018               40-04-96   win 2/3
       28/04/2018               13-31-87   win 3/3
       27/04/2018               16-61-28   win 1/3
       26/04/2018                67-76-46   win 3/3
       25/04/2018                05-50-40   win 2/3
       24/04/2018                 79-20-46   win 3/3
       23/04/2018                 67-76-40   win 2/3
       22/04/2018                 15-51-98   win 3/3
       21/04/2018                 34-43-31   win 3/3
       20/04/2018                 12-21-47   win 2/3
       19/04/2018                 89-98-33   win 1/3
       18/04/2018                  59-95-09   win 2/3
       17/04/2018                  04-40-86   win 3/3
       16/04/2018                  12-21-58   win 2/3
       15/04/2018                  56-65-85   win 3/3
       14/04/2018                  27-72-41   win 2/3
       13/04/2018                  16-61-78   win 3/3
       12/04/2018                   36-63-08   win 2/3
       11/04/2018                   46-7300   win 3/3
       10/04/2018                   06-60-43   win 2/3
       09/04/2018                   02-20-85   win 2/3
       08/04/2018                   46-64-75   win 2/3
       07/04/2018                   38-83-03   win 2/3
       06/04/2018                   28-40-61   win 3/3
       05/04/2018                   07-19-65   win 2/3
       04/04/2018                   43-52-78   win 2/3
       03/04/2018                    12-21-48   win 2/3
       02/04/2018                    04-40-42   win 3/3
       01/04/2018                    29-50-56   win 2/3