LÔ KÉP MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) LÔ KÉP MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0988664891

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

 

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY 
      20/10/2018               22 win
      19/10/2018               00 miss
      18/10/2018               77×3 win
      17/10/2018               99 win
      16/10/2018               33 win
      15/10/2018               55 win
      14/10/2018               99 win
      13/10/2018               66×2 win
      12/10/2018               22 win
      11/10/2018               77 win
      10/10/2018               00 miss
      09/10/2018               77 miss
      08/10/2018               44 win
      07/10/2018               88 win
      06/10/2018               11 win
      05/10/2018               33×2 win
      04/10/2018               66 win
      03/10/2018               11 miss
      02/10/2018               44 win
      01/10/2018               22 win
      30/09/2018               55 win
      29/09/2018               99 win
      28/09/2018               11 win
      27/09/2018               66×2 win
      26/09/2018               22 win
      25/09/2018               11 win
      24/09/2018               22 miss
      23/09/2018               33 miss
      22/09/2018               44 miss
      21/09/2018               00 win
      20/09/2018               88 win
      19/09/2018               77×2 win
      18/09/2018               33 miss
      17/09/2018               44 win
      16/09/2018               99 win
      15/09/2018               66 miss
      14/09/2018               88×2 win
      13/09/2018               00 miss
      12/09/2018               22 miss
      11/09/2018               44 miss
      10/09/2018               77 miss
      09/09/2018               99 miss
      08/09/2018               22 miss
      07/09/2018               55 miss
      06/09/2018               77 win
      05/09/2018               33 miss
      04/09/2018               00 miss
      03/09/2018               55 miss
      02/09/2018               77 miss
      01/09/2018               66 win
      31/08/2018               11 miss
      30/08/2018               55 miss
      29/08/2018               44 miss
      28/08/2018               22×2 win
      27/08/2018               55 win
      26/08/2018               00 win
      25/08/2018               55 win
      24/08/2018               44 miss
      23/08/2018               22 miss
      22/08/2018               66 miss
      21/08/2018               33 miss
      20/08/2018               77 miss
      19/08/2018               99 win
      18/08/2018               88 win
      17/08/2018               22 win
      16/08/2018               66 win
      15/08/2018               77 win
      14/08/2018               66 win
      13/08/2018               88 miss
      12/08/2018               22 win
      11/08/2018               99 win
      10/08/2018               55 miss
      09/08/2018               44 win
      08/08/2018               44 miss
      07/08/2018               77 win
      06/08/2018               77 miss
      05/08/2018               44 miss
      04/08/2018               11 miss
      03/08/2018               33 win
      02/08/2018               44×2 win
      01/08/2018               99 win
      31/07/2018               00 miss
      30/07/2018               22×2 win
      29/07/2018               88 win
      28/07/2018               33 win
      27/07/2018               77×2 win
      26/07/2018               22 win
      25/07/2018               66 win
      24/07/2018               33 miss
      23/07/2018               44 win
      22/07/2018               55 win
      21/07/2018               11 miss
      20/07/2018               99 win
      19/07/2018               88 win
      18/07/2018               33 miss
      17/07/2018               88 win
      16/07/2018               66 win
       15/07/2018                44 win
       14/07/2018                33 win
       13/07/2018                55 win
       12/07/2018                77 win
       11/07/2018                55 miss
       10/07/2018                66 win
       09/07/2018                22 miss
       08/07/2018                55×2 win
       07/07/2018                88 win
       06/07/2018                55 win
       05/07/2018                22 win
       04/07/2018                 77 win
       03/07/2018                 44×2 win
       02/07/2018                 11 miss
       01/07/2018                  00×2 win
       30/06/2018                  33×2 win
       29/06/2018                  77 win
       28/06/2018                  99 win
       27/06/2018                  33 win
       26/06/2018                  77 win
       25/06/2018                  22 miss
       24/06/2018                  88 win
       23/06/2018                  00×2 win
       22/06/2018                  44 win
       21/06/2018                  11 miss
       20/06/2018                  77 win
       19/06/2018                  44 win
       18/06/2018                  99 win
       17/06/2018                  88 win
       16/06/2018                  33 miss
       15/06/2018                  22 win
       14/06/2018                  44 win
       13/06/2018                  66 win
       12/06/2018                  55 win
       11/06/2018                  99 win
       10/06/2018                  11 miss
       09/06/2018                  99 win
       08/06/2018                  88 win
       07/06/2018                  66 win
       06/06/2018                  11 win
       05/06/2018                  44 win
       04/06/2018                  88×3 win
       03/06/2018                  44 miss
       02/06/2018                  00  win
       01/06/2018                  22 win
       31/05/2018                  11 win
       30/05/2018                  77 win
       29/05/2018                  99 win
       28/05/2018                  88 miss
       27/05/2018                  77 win
       26/05/2018                  66 miss
       25/05/2018                  55 win
       24/05/2018                  99 win
       23/05/2018                  66 win
       22/05/2018                  11×2 win
       21/05/2018                  22 miss
       20/05/2018                  55 win
       19/05/2018                  66 win
       18/05/2018                  99 win
       17/05/2018                  55 miss
       16/05/2018                  44 win
       15/05/2018                  66×2 win
       14/05/2018                  88 win
       13/05/2018                  22 win
       12/05/2018                  22 miss
       11/05/2018                  11 win
       10/05/2018                  99×2 win
       09/05/2018                  55 miss
       08/05/2018                  44 win
       07/05/2018                  55 win
       06/05/2018                  22 win
       05/05/2018                  44 win
       04/05/2018                  44 miss
       03/05/2018                  77 miss
       02/05/2018                  44 miss
       01/05/2018                  66×2 win
       30/04/2018                  55 win
       29/04/2018                  66 win
       28/04/2018                  77 win
       27/04/2018                  99 win
       26/04/2018                  88 miss
       25/04/2018                  22 win
       24/04/2018                  44 win
       23/04/2018                  99 win
       22/04/2018                  88 miss
       21/04/2018                  66 win
       20/04/2018                  77 win
       19/04/2018                  33 win
       18/04/2018                  22 win
       17/04/2018                  33    miss
       16/04/2018                  66   win
       15/04/2018                  77   win
       14/04/2018                  33   win
       13/04/2018                  66×2   win
       12/04/2018                  99   win
       11/04/2018                  00   win
       10/04/2018                  33    miss
       09/04/2018                  11    miss
       08/04/2018                  44   win
       07/04/2018                  55    miss
       06/04/2018                  66   win
       05/04/2018                  77   win
       04/04/2018                  55   win
       03/04/2018                  11    miss
       02/04/2018                  99   win
       01/04/2018                  55   win