ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) ĐẦU ĐUÔI MIỀN MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01694404270
icon-dong-hungole-blog (467) Số sẽ hiện ra ở mục dưới đây ngay khi bạn nạp thẻ thành công => nhìn thật kỹ nhé.!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP KẾT QUẢ
23/01/2018          
22/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
21/01/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
20/01/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
18/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
17/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 win
16/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 winĐẦU 6
15/01/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 winĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
13/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
12/01/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win
10/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6
08/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐẦU 5
06/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win
04/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 win ĐẦU 7
03/01/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win
02/01/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win
01/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win  Đuôi 2
31/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 win  Đuôi 9
30/12/2017 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win  Đuôi 3
29/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 win  Đầu 7
28/12/2017 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win Đuôi 5
27/12/2017 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win
26/12/2017 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win Đầu 0
25/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win Đuôi 3
24/12/2017 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 win Đuôi 6
23/12/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 win Đuôi 9
22/12/2017 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
21/12/2017 ĐẦU 5   – ĐUÔI 8 win
20/12/2017 ĐẦU 7   – ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
19/12/2017 ĐẦU 1   – ĐUÔI 8 win
18/12/2017 ĐẦU 7   – ĐUÔI 5 win
17/12/2017 ĐẦU 4   – ĐUÔI 8 win
16/12/2017 ĐẦU 3   – ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
15/12/2017 ĐẦU 6   – ĐUÔI 8 win
14/12/2017 ĐẦU 8   – ĐUÔI 7 win
13/12/2017 ĐẦU 7  – ĐUÔI 2 win
12/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 9 win
11/12/2017 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 Trúng đầu 6
10/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win
09/12/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 miss
08/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
07/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 3 win
06/12/2017 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
05/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 7 win
04/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 win
03/12/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
02/12/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
01/12/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 win