ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) ĐẦU ĐUÔI MIỀN MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0988664891

     Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
      20/10/2018          ĐẦU 3- ĐUÔI 9 miss
      19/10/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 4 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 4
      18/10/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 5
      17/10/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 6
      16/10/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 2
      15/10/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 9 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 9
      14/10/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 8 win    ĐẦU 2– ĐUÔI 8
      13/10/2018          ĐẦU 0– ĐUÔI 6 miss
      12/10/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 8 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 8
      11/10/2018          ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win    ĐẦU 0– ĐUÔI 5
      10/10/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 6 win    ĐẦU 4
      09/10/2018          ĐẦU 3- ĐUÔI 5 win    ĐUÔI 5
      08/10/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 8 win    ĐẦU 3
      07/10/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 9 win    ĐẦU 3– ĐUÔI 9
      06/10/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 5 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 5
      05/10/2018          ĐẦU 1- ĐUÔI 6 win    ĐUÔI 6
      04/10/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 4 win   ĐẦU 3– ĐUÔI 4
      03/10/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 7 win   ĐẦU 3– ĐUÔI 7
      02/10/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 4 win   ĐẦU 4– ĐUÔI 4
      01/10/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win   ĐẦU 6
      30/09/2018          ĐẦU 6- ĐUÔI 5 win   ĐUÔI 5
      29/09/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 2 win   ĐẦU 3
      28/09/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win   ĐẦU 5– ĐUÔI 6
      27/09/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 5 win   ĐẦU 1– ĐUÔI 5
      26/09/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 3 win   ĐẦU 2
      25/09/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win   ĐẦU 5
      24/09/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 9 win   ĐUÔI 9
      23/09/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win   ĐẦU 6
      22/09/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win   ĐẦU 7– ĐUÔI 8
      21/09/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 1 win   ĐUÔI 1
      20/09/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 6 win    ĐẦU 9– ĐUÔI 6
      19/09/2018          ĐẦU 9- ĐUÔI 7 win    ĐUÔI 7
      18/09/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win     ĐẦU 2
      17/09/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win     ĐẦU 4
      16/09/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 3 win     ĐẦU 6– ĐUÔI 3
      15/09/2018          ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win     ĐUÔI 7
      14/09/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 8 win    ĐẦU 8– ĐUÔI 8
      13/09/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 3 win    ĐẦU 6
      12/09/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 5
      11/09/2018          ĐẦU 1- ĐUÔI 0 win   ĐUÔI 0
      10/09/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win  ĐẦU 4– ĐUÔI 5
      09/09/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 3 win  ĐẦU 5– ĐUÔI 3
      08/09/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 5 win  ĐẦU 1– ĐUÔI 5
      07/09/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 7 win  ĐẦU 9– ĐUÔI 7
      06/09/2018          ĐẦU 9- ĐUÔI 9 miss
      05/09/2018          ĐẦU 1- ĐUÔI 6 miss
      04/09/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 8 win ĐUÔI 8
      03/09/2018          ĐẦU 8- ĐUÔI 9 win ĐUÔI 9
      02/09/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 1 win  ĐẦU 4
      01/09/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 9 win  ĐẦU 1– ĐUÔI 9
      31/08/2018          ĐẦU 9- ĐUÔI 6 miss
      30/08/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win  ĐẦU 6– ĐUÔI 0
      29/08/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
      28/08/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 6 win  ĐẦU 2
      27/08/2018          ĐẦU 9- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
      26/08/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win  ĐẦU 8
      25/08/2018          ĐẦU 0- ĐUÔI 1 miss
      24/08/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win  ĐẦU 1– ĐUÔI 7
      23/08/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 5 win  ĐẦU 3– ĐUÔI 5
      22/08/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win  ĐẦU 7– ĐUÔI 3
      21/08/2018          ĐẦU 3- ĐUÔI 6 win  ĐUÔI 6
      20/08/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win  ĐẦU 5
      19/08/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 9 win  ĐẦU 1– ĐUÔI 9
      18/08/2018          ĐẦU 1- ĐUÔI 7 win  ĐUÔI 7
      17/08/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 5 win   ĐẦU 2
      16/08/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 7 win  ĐUÔI 7
      15/08/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win  ĐẦU 6
      14/08/2018          ĐẦU 0- ĐUÔI 6 win  ĐUÔI 6
      13/08/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 2 win   ĐẦU 4
      12/08/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 7 win    ĐUÔI 7
      11/08/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win    ĐẦU 6– ĐUÔI 0
      10/08/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 1 win     ĐUÔI 1
      09/08/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 7
      08/08/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 9 win    ĐUÔI 9
      07/08/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win    ĐẦU 2
      06/08/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 4 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 4
      05/08/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 8 win    ĐẦU 3– ĐUÔI 8
      04/08/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 4 win    ĐẦU 2– ĐUÔI 4
      03/08/2018          ĐẦU 9- ĐUÔI 6 win    ĐUÔI 6
      02/08/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 5 win     ĐẦU 3
      01/08/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 8 win     ĐẦU 2– ĐUÔI 8
      31/07/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 6 win     ĐẦU 3– ĐUÔI 6
      30/07/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win     ĐẦU 7– ĐUÔI 2
      29/07/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 7 win     ĐẦU 9
28/07/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 8 win     ĐẦU 3
      27/07/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 1 win     ĐUÔI 1
      26/07/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win     ĐẦU 5– ĐUÔI 6
      25/07/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 1 win     ĐẦU 4– ĐUÔI 1
      24/07/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 0 win     ĐẦU 7– ĐUÔI 8
      23/07/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 6 win     ĐẦU 8– ĐUÔI 6
      22/07/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 3 win      ĐẦU 9
      21/07/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 8 win      ĐUÔI 8
      20/07/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win       ĐẦU 4– ĐUÔI 9
      19/07/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win       ĐẦU 1– ĐUÔI 7
      18/07/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 9 win       ĐẦU 6– ĐUÔI 9
      17/07/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 3 win       ĐẦU 2– ĐUÔI 3
      16/07/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win     ĐẦU 7
      15/07/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 0 win   ĐUÔI 0
      14/07/2018          ĐẦU 2– ĐUÔI 3 win  ĐẦU 2– ĐUÔI 3
      13/07/2018          ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win  ĐẦU 0– ĐUÔI 1
      12/07/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win  ĐẦU 6– ĐUÔI 5
      11/07/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win  ĐẦU 5– ĐUÔI 4
      10/07/2018          ĐẦU 1- ĐUÔI 7 win    ĐUÔI 7
      09/07/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 4
      08/07/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 9 win    ĐẦU 9– ĐUÔI 9
      07/07/2018          ĐẦU 6– ĐUÔI 7 win    ĐẦU 6– ĐUÔI 7
      06/07/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 4 win    ĐẦU 1– ĐUÔI 4
      05/07/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 5 win      ĐUÔI 5
      04/07/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 5 win     ĐẦU 9– ĐUÔI 5
      03/07/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
      02/07/2018          ĐẦU 6- ĐUÔI 1 miss
      01/07/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 7 win      ĐUÔI 7
      30/06/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 2 win     ĐẦU 4– ĐUÔI 2
      29/06/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win     ĐẦU 8– ĐUÔI 3
      28/06/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 2 win   ĐẦU 9
      27/06/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 8 win   ĐUÔI 8
      26/06/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 2 win  ĐẦU 9– ĐUÔI 2
      25/06/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 3 win  ĐUÔI 3
      24/06/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 8 win   ĐẦU 4
      23/06/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 6 win  ĐUÔI 6
      22/06/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 6 win   ĐẦU 8
      21/06/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 7 win   ĐẦU 9– ĐUÔI 7
      20/06/2018          ĐẦU 1– ĐUÔI 5 win   ĐẦU 1– ĐUÔI 5
      19/06/2018          ĐẦU 6- ĐUÔI 9 win  ĐUÔI 9
      18/06/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 7  miss
      17/06/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 4  win        ĐUÔI 4
      16/06/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 8  win       ĐẦU 4- ĐUÔI 5
      15/06/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 5  win      ĐUÔI 5
      14/06/2018          ĐẦU 4– ĐUÔI 5  win      ĐẦU 4
      13/06/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 7  win      ĐẦU 3– ĐUÔI 7
      12/06/2018          ĐẦU 2- ĐUÔI 9  win      ĐUÔI 9
      11/06/2018          ĐẦU 6- ĐUÔI 4  win      ĐUÔI 4
      10/06/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 3  win      ĐUÔI 3
      09/06/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 7  win      ĐẦU 9
      08/06/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 8  win      ĐẦU 3- ĐUÔI 8
      07/06/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 2  win      ĐẦU 8- ĐUÔI 2
      06/06/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 5  win      ĐẦU 7- ĐUÔI 5
      05/06/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 5  win   ĐUÔI 5
      04/06/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 3  win   ĐUÔI 3
      03/06/2018          ĐẦU 0– ĐUÔI 1  win   ĐẦU 0
      02/06/2018          ĐẦU 8– ĐUÔI 5  win   ĐẦU 8- ĐUÔI 5
      01/06/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win   ĐẦU 7- ĐUÔI 2
      31/05/2018          ĐẦU 5– ĐUÔI 4 win   ĐẦU 5- ĐUÔI 4
      30/05/2018          ĐẦU 4- ĐUÔI 3 win    ĐUÔI 3
      29/05/2018          ĐẦU 9– ĐUÔI 6 win     ĐẦU 9
      28/05/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 7  win     ĐẦU 3
      27/05/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 8  win    ĐUÔI 8
      26/05/2018          ĐẦU 7– ĐUÔI 8  win    ĐẦU 7
      25/05/2018          ĐẦU 3– ĐUÔI 6  win   ĐẦU 3- ĐUÔI 6
      24/05/2018          ĐẦU 5- ĐUÔI 6  win    ĐUÔI 6
      23/05/2018          ĐẦU 7- ĐUÔI 4  win    ĐUÔI 4
      22/05/2018         ĐẦU 3– ĐUÔI 9   win    ĐẦU 3
      21/05/2018         ĐẦU 1– ĐUÔI 5   win    ĐẦU 1
      20/05/2018         ĐẦU 7– ĐUÔI 1   win    ĐẦU 7
      19/05/2018         ĐẦU 9- ĐUÔI 5   win    ĐUÔI 5
      18/05/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 0   win     
      17/05/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 5   win      ĐẦU 2
      16/05/2018         ĐẦU 7– ĐUÔI 0   win   
      15/05/2018         ĐẦU 5- ĐUÔI 6   win   ĐUÔI 6
      14/05/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 2   win   ĐẦU 4
      13/05/2018         ĐẦU 1- ĐUÔI 6   win    ĐUÔI 6
      12/05/2018         ĐẦU 9- ĐUÔI 6    miss
      11/05/2018         ĐẦU 2- ĐUÔI 4    win    ĐUÔI 4
      10/05/2018         ĐẦU 1– ĐUÔI 7    win    ĐẦU 1
      09/05/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 0    win    
      08/05/2018         ĐẦU 8- ĐUÔI 6    win    ĐUÔI 6
      07/05/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 5    win     ĐẦU 6
      06/05/2018         ĐẦU 3– ĐUÔI 8    win     
      05/05/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 3    win     ĐẦU 8
      04/05/2018         ĐẦU 6- ĐUÔI 1    win    ĐUÔI 1
      03/05/2018         ĐẦU 8- ĐUÔI 2    win    ĐUÔI 2
      02/05/2018         ĐẦU 7– ĐUÔI 6    win    ĐẦU 7
      01/05/2018         ĐẦU 5– ĐUÔI 7    win    ĐẦU 5
      30/04/2018         ĐẦU 5- ĐUÔI 4    win      ĐUÔI 4
      29/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 8    win        ĐẦU 4
      28/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 6    win       
      27/04/2018         ĐẦU 3– ĐUÔI 7    win       ĐẦU 3
       26/04/2018         ĐẦU 3- ĐUÔI 6    win       ĐUÔI 6
       25/04/2018         ĐẦU 5– ĐUÔI 7    win      ĐẦU 5
       24/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 5    win      
       23/04/2018         ĐẦU 5- ĐUÔI 9    win      ĐUÔI 9
       22/04/2018         ĐẦU 0- ĐUÔI 8    win      ĐUÔI 8
       21/04/2018         ĐẦU 8- ĐUÔI 6    win      ĐUÔI 6
       20/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 8    win      ĐẦU 6
       19/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 0    win      
       18/04/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 3    win      ĐẦU 2
       17/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 4    win      
       16/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 5    win      ĐẦU 4
       15/04/2018         ĐẦU 5– ĐUÔI 8    win      ĐẦU 5
       14/04/2018         ĐẦU 7– ĐUÔI 0    win    
       13/04/2018         ĐẦU 0– ĐUÔI 1    win    
       12/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 8    win     ĐUÔI 8
       11/04/2018         ĐẦU 4- ĐUÔI 5    win     ĐUÔI 5
       10/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 7    win     ĐẦU 8-
       09/04/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 3    win   
       08/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 5    win   ĐẦU 6
       07/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 8    win   ĐUÔI 8
       06/04/2018         ĐẦU 0– ĐUÔI 9    win   
       05/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 4    win    ĐUÔI 4
       04/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 2    win   
       03/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 8    win   ĐẦU 4
       02/04/2018         ĐẦU 1– ĐUÔI 2    win   
       01/04/2018         ĐẦU 6- ĐUÔI 1    win   ĐUÔI 1