ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) ĐẦU ĐUÔI MIỀN MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01694404270

     Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐẦU ĐUÔI SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
       22/04/2018         ĐẦU 0- ĐUÔI 8    win      ĐUÔI 8
       21/04/2018         ĐẦU 8- ĐUÔI 6    win      ĐUÔI 6
       20/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 8    win      ĐẦU 6
       19/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 0    win      
       18/04/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 3    win      ĐẦU 2
       17/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 4    win      
       16/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 5    win      ĐẦU 4
       15/04/2018         ĐẦU 5– ĐUÔI 8    win      ĐẦU 5
       14/04/2018         ĐẦU 7– ĐUÔI 0    win    
       13/04/2018         ĐẦU 0– ĐUÔI 1    win    
       12/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 8    win     ĐUÔI 8
       11/04/2018         ĐẦU 4- ĐUÔI 5    win     ĐUÔI 5
       10/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 7    win     ĐẦU 8-
       09/04/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 3    win   
       08/04/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 5    win   ĐẦU 6
       07/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 8    win   ĐUÔI 8
       06/04/2018         ĐẦU 0– ĐUÔI 9    win   
       05/04/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 4    win    ĐUÔI 4
       04/04/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 2    win   
       03/04/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 8    win   ĐẦU 4
       02/04/2018         ĐẦU 1– ĐUÔI 2    win   
       01/04/2018         ĐẦU 6- ĐUÔI 1    win   ĐUÔI 1
       31/03/2018         ĐẦU 3– ĐUÔI 8    win   ĐẦU 3
       30/03/2018         ĐẦU 0– ĐUÔI 2    win   ĐẦU 0  
       29/03/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 8    win    
       28/03/2018         ĐẦU 9- ĐUÔI 8    win    ĐUÔI 8
       27/03/2018         ĐẦU 6– ĐUÔI 0    win    ĐẦU 6
       26/03/2018         ĐẦU 2– ĐUÔI 3    win  
       25/03/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 4    win  ĐUÔI 4
       24/03/2018         ĐẦU 4– ĐUÔI 5    win  
       23/03/2018         ĐẦU 1– ĐUÔI 3    win  
       22/03/2018         ĐẦU 3– ĐUÔI 7    win   ĐẦU 3
       21/03/2018         ĐẦU 8– ĐUÔI 5    win
       20/03/2018         ĐẦU 7- ĐUÔI 5    win ĐUÔI 5
       19/03/2018         ĐẦU 9– ĐUÔI 5    winĐẦU 9
  17-18/03 BẢO TRÌ   xin cảm ơn
16/03/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9  win
15/03/2018 ĐẦU 2- ĐUÔI 6  winĐUÔI 6
14/03/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4  win
13/03/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 7  win
12/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5  winĐẦU 7
11/03/2018 ĐẦU 1- ĐUÔI 9  winĐUÔI 9
10/03/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 0  win
09/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 4  win
08/03/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 8  win
07/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 4  winĐẦU 8
06/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0  win
05/03/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5  win
04/03/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2  winĐẦU 7
03/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 6  win
02/03/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 0  win
01/03/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5  winĐẦU 2
28/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7  win
27/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5  winĐẦU 6
26/02/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 9  win
25/02/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 0  win
24/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 4  win
23/02/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7  winĐẦU 4
22/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5  win
21/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7  winĐẦU 5
20/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 8  win
19/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 8  win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 1 win
13/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 win
12/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 win
11/02/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
10/02/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 win
09/02/2018 ĐẦU 5- ĐUÔI 5 winĐUÔI 5
08/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win
07/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 5 win
06/02/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 win
05/02/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
04/02/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win
03/02/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
02/02/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win
01/02/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win
31/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 winĐẦU 4
30/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win
29/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 win
28/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win
27/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 winĐẦU 8
26/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 7 winĐẦU 4
25/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win
24/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win
23/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
22/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 0 win
21/01/2018 ĐẦU 4- ĐUÔI 9 winĐUÔI 9
20/01/2018 ĐẦU 3- ĐUÔI 3 winĐUÔI 3
19/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
18/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 win
17/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 9 win
16/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 winĐẦU 6
15/01/2018 ĐẦU 9– ĐUÔI 9 winĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
13/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
12/01/2018 ĐẦU 6- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 win
10/01/2018 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6
08/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 win ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 win ĐẦU 5
06/01/2018 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 win ĐẦU 8
05/01/2018 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win
04/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 6 win ĐẦU 7
03/01/2018 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win
02/01/2018 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win
01/01/2018 ĐẦU 7– ĐUÔI 2 win  Đuôi 2
31/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 9 win  Đuôi 9
30/12/2017 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win  Đuôi 3
29/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 win  Đầu 7
28/12/2017 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win Đuôi 5
27/12/2017 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win
26/12/2017 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win Đầu 0
25/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 win Đuôi 3
24/12/2017 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 win Đuôi 6
23/12/2017 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 win Đuôi 9
22/12/2017 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win
21/12/2017 ĐẦU 5   – ĐUÔI 8 win
20/12/2017 ĐẦU 7   – ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
19/12/2017 ĐẦU 1   – ĐUÔI 8 win
18/12/2017 ĐẦU 7   – ĐUÔI 5 win
17/12/2017 ĐẦU 4   – ĐUÔI 8 win
16/12/2017 ĐẦU 3   – ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
15/12/2017 ĐẦU 6   – ĐUÔI 8 win
14/12/2017 ĐẦU 8   – ĐUÔI 7 win
13/12/2017 ĐẦU 7  – ĐUÔI 2 win
12/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 9 win
11/12/2017 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 Trúng đầu 6
10/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win
09/12/2017 ĐẦU 6 – ĐUÔI 3 miss
08/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
07/12/2017 ĐẦU – ĐUÔI 3 win
06/12/2017 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 win
05/12/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 7 win
04/12/2017 ĐẦU 3 – ĐUÔI 3 win
03/12/2017 ĐẦU 5 – ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
02/12/2017 ĐẦU 7 – ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
01/12/2017 ĐẦU 1 – ĐUÔI 6 win