DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 3.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 3.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 3.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01694404270

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

      

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY 

NGÀY  DÀN LÔ 2 NHÁY        KẾT QUẢ
HÔM NAY           
       22/04/2018               95-19 win 19
       21/04/2018               13-27×2 win 
       20/04/2018               40-28 win 
       19/04/2018               45-13×2 win 
       18/04/2018               43-32 win 
       17/04/2018               54-08 win 08
       16/04/2018               39-58 win 
       15/04/2018               47-65 win 
       14/04/2018               65-72 win 72
       13/04/2018               53-15×2 win 
       12/04/2018               67-36 win 
       11/04/2018               46-24 win 46
       10/04/2018                43-60 win 
       09/04/2018                85-29×2 win 
       08/04/2018                01-84 win 
       07/04/2018                32-40 win 40
       06/04/2018                68-61 win 
       05/04/2018                18-64×2 win 
       04/04/2018                61-86 win 86
       03/04/2018                48-60 win 
       02/04/2018                 06-74×2 win 74×2
       01/04/2018                 56-79 win 
       31/03/2018                78-12×2 win 12×2
       30/03/2018                30-85 win
       29/03/2018                64-83 win 83
       28/03/2018                 20-69 win 
       27/03/2018                 59-95 win 59
       26/03/2018                 23-79×2 win
       25/03/2018                 41-59 win59
       24/03/2018                 19-28 win
       23/03/2018                  06-34×2 win
       22/03/2018                  47-74 win
       21/03/2018                  14-41    miss
       20/03/2018                  02-08    miss
       19/03/2018                   96-09    win
  17-18/03 BẢO TRÌ   xin cảm ơn
16/03/2018 8506 Trúng 
15/03/2018 24-86×2 Trúng 
14/03/2018 39-59 Trúng 
13/03/2018 07-92×2 Trúng 
12/03/2018 14-75 Trúng 
11/03/2018 37-99×2 Trúng 
10/03/2018 13-30×2 Trúng 
09/03/2018 37-75 Trúng 
08/03/2018 57-75×2 Trúng 
07/03/2018 06-14×2 Trúng 
06/03/2018 98-55 Trúng 
05/03/2018 57-48 Trúng 
04/03/2018 52-31 Trúng 
03/03/2018 59-72 Trúng 
02/03/2018 65-26×2 Trúng 
01/03/2018 59-44 Trúng 
28/02/2018 16-92×2 Trúng 92×2
27/02/2018 32-96 Trúng
26/02/2018 04-02×2 Trúng
25/02/2018 49-54 Trúng
24/02/2018 50-20×2 Trúng
23/02/2018 51-16 Trúng
22/02/2018 95-65×2 Trúng
21/02/2018 85-57 Trúng
20/02/2018 25-09 Trúng
19/02/2018 19-04 Trúng
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 05-52 Trúng
13/02/2018 95-66×2 Trúng
12/02/2018 91-66×2 Trúng
11/02/2018 81-37×3 Trúng
10/02/2018 40-89 Trúng
09/02/2018 25-95 Trúng
08/02/2018 26-27 Trúng
07/02/2018 43-88×2 Trúng
06/02/2018 45-54 Trúng
05/02/2018 40-04×2 Trúng04×2
04/02/2018 09-90 Trúng
03/02/2018 49-79×2 Trúng
02/02/2018 68-86 Trúng
01/02/2018 17-71 Trúng
31/01/2018 80-82 Trúng82
30/01/2018 75-83 Trúng
29/01/2018 57-94 Trúng
28/01/2018 86-87 Trúng
27/01/2018 35-36 Trúng 35
26/01/2018 95-01 Trúng 
25/01/2018 91-97 Trúng 
24/01/2018 42-62 Trúng 
23/01/2018 9742 miss
22/01/2018 54-66 Trúng 
21/01/2018 97-96 Trúng 96
20/01/2018 66-77 Trúng 77
19/01/2018 59-79X2 Trúng 79X2
18/01/2018 56-55 Trúng 55
17/01/2018 -79-09×2 Trúng 
16/01/2018 -06-60 Trúng 
15/01/2018 36-28×2 Trúng 28×2
14/01/2018 09-85×2 Trúng 85×2
13/01/2018 67-63×2 Trúng 63×2
12/01/2018 62-92 Trúng 
11/01/2018 26-20×2 Trúng 
10/01/2018 60-84X2 Trúng 84X2
09/01/2018 11-64×2 Trúng 64×2
08/01/2018 23-32×2 Trúng 32×2
07/01/2018 21-80X2 Trúng 
06/01/2018 76-13X2 Trúng 
05/01/2018 66-10×2 Trúng 
04/01/2018 4133×2 Trúng 
03/01/2018 06-60X2 Trúng 60X2
02/01/2018 45-65 miss
01/01/2018 37-43×2 Trúng 37-43×2
31/12/2017 59-88×2 Trúng 59-88×2
30/12/2017 30-58×2 Trúng 30-58×2
29/12/2017 77-48×2 Trúng 77-48×2
28/12/2017 67-47X3 Trúng 67-47X3
27/12/2017 47-52×2 Trúng 52×2
26/12/2017 89-98×2 Trúng 98×2
25/12/2017 66-75×3 Trúng 
24/12/2017 99-52×2 Trúng 
23/12/2017 11-14×2 Trúng 
22/12/2017 57-45×2 Trúng 
21/12/2017 99-87×2 Trúng 87×2
20/12/2017 13-42×2 Trúng 42×2
19/12/2017 11-60×2 Trúng 
18/12/2017 33-87×2 Trúng 
17/12/2017 36-62×2 Trúng 
16/12/2017 76-67×3 Trúng 67×3
15/12/2017 3364×2 Trúng 64×2
14/12/2017 41-56×2 Trúng 
13/12/2017 86×2 Trúng 
12/12/2017 69(x2)-68(x2) Trúng 
11/12/2017 21-88×2 Trúng 
10/12/2017 13(x2)-23(x2) Trúng 
09/12/2017 54(x2)-21(x2) Trúng 
08/12/2017 37(x2)-83(x3) Trúng 
07/12/2017 35(x2)-27(x2) Trúng 
06/12/2017 52-36(x2)-63 Trúng 36×2
05/12/2017 77(x2)-98 Trúng
04/12/2017 19(x2)-36(x2) Trúng
03/12/2017 70(x3)-91(x2) Trúng
02/12/2017 77(x2)-03(x2) Trúng
01/12/2017 68-86(x2) Trúng