DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 3.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 3.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 3.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01655592336

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

      

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY 

NGÀY  DÀN LÔ 2 NHÁY        KẾT QUẢ
HÔM NAY           
       21/07/2018 96-69 win 69
       20/07/2018 19-14×2 win 19-14×2
       19/07/2018 06-15×2 win 06-15×2
       18/07/2018 95-59 win 95
       17/07/2018 58-74×2 win 58-74×2
       16/07/2018 17-71×3 win 71×3
       15/07/2018 58-85 win 58
       14/07/2018 12-21 win 12-21
       13/07/2018 02-46 win 02-46
       12/07/2018 38-83 win 83
       11/07/2018 71×2-17 win 71×2
       10/07/2018 06-49 win 06-49
       09/07/2018 29-57 win 29-57
       08/07/2018 37-28×2 win 28×2
       07/07/2018 16-72 win 16-72
       06/07/2018 02-20 win 02
       05/07/2018 40-68×2 win 40-68×2
       04/07/2018 02-82 win 02-82
       03/07/2018 84-48 win 48
       02/07/2018  02-94×2 win  02-94×2
       01/07/2018  01-58 win  01-58
       30/06/2018  16-61 win  16
       29/06/2018   08-85 win  08-85
       28/06/2018   36-63 win  63
       27/06/2018   47-01×2 win  47-01×2
       26/06/2018   48-84 win  48
       25/06/2018   13-31 win  13-31
       24/06/2018    78-87 win  78-87
       23/06/2018    39-53 win  39-53
       22/06/2018    54-45 win  45
       21/06/2018    03-78×2 win  03-78×2
       20/06/2018    53-35 win  53
       19/06/2018    14-90×2 win  90×2
       18/06/2018    04-37 win  04-37
       17/06/2018    02-40×2 win  02-40×2
       16/06/2018    19-91 win  19
       15/06/2018    02-35 win  02-35
       14/06/2018    65-43×2 win  65-43×2
       13/06/2018    10-03 win  10-03
       12/06/2018    03-06×2 win  06×2
       11/06/2018    97-41 win  97
       10/06/2018    04-74×2 win  
       09/06/2018    91-82 win  
       08/06/2018     59-25×2 win  
       07/06/2018     03-59 win  
       06/06/2018     97-48 win  
       05/06/2018     82-54 win  54
       04/06/2018     67-92 win  
       03/06/2018     43-10×2 win  
       02/06/2018     58-95 win  
       01/06/2018     02-21×2 win  
       31/05/2018     38-90 win  
       30/05/2018     67-05 miss  
       29/05/2018     42-48 miss  
       28/05/2018      01-10 win  
       27/05/2018      34-08 win  
       26/05/2018      35-84×2 win  84×2
       25/05/2018       84-96 win  
       24/05/2018       92-46×2 win  
       23/05/2018       49-76 win  
       22/05/2018       24×2-42 win  24×2
       21/05/2018       12-21 win  
       20/05/2018        36-63 win  63
       19/05/2018        32-23 win  
       18/05/2018        46-64 win  
       17/05/2018        34-43 win  34
       16/05/2018         42-71 win 
       15/05/2018         95-59 win 95
       14/05/2018         04-40 win 40
       13/05/2018         09-79×2 win 
       12/05/2018         92-04 win 
       11/05/2018         03-30×2 win 30×2
       10/05/2018         43-34 win 43
       08/05/2018         74-06 win 
       07/05/2018           12-09 win 
       06/05/2018           12-09 win 
       05/05/2018           67-32 win 32
       04/05/2018           65-92 win 
       03/05/2018           04-60×2 win 
       02/05/2018           97-23 win 
       01/05/2018           50-05 win 05
       30/04/2018            57-01 win 
       29/04/2018            96-48×2 win 
       28/04/2018             87-31 win 
       27/04/2018              62-89 win 
       26/04/2018              20-46 win 46
       25/04/2018              40-29 win 
       24/04/2018               20-61×2 win 
       23/04/2018               67-40 win 
       22/04/2018               95-19 win 19
       21/04/2018               13-27×2 win 
       20/04/2018               40-28 win 
       19/04/2018               45-13×2 win 
       18/04/2018               43-32 win 
       17/04/2018               54-08 win 08
       16/04/2018               39-58 win 
       15/04/2018               47-65 win 
       14/04/2018               65-72 win 72
       13/04/2018               53-15×2 win 
       12/04/2018               67-36 win 
       11/04/2018               46-24 win 46
       10/04/2018                43-60 win 
       09/04/2018                85-29×2 win 
       08/04/2018                01-84 win 
       07/04/2018                32-40 win 40
       06/04/2018                68-61 win 
       05/04/2018                18-64×2 win 
       04/04/2018                61-86 win 86
       03/04/2018                48-60 win 
       02/04/2018                 06-74×2 win 74×2
       01/04/2018                 56-79 win