DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC, giá: 3.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 3.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 3.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0988664891

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

      

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY 

NGÀY  DÀN LÔ 2 NHÁY        KẾT QUẢ
HÔM NAY 
       20/10/2018 13-31×2 win 13-31×2
       19/10/2018 94-65 win 94-65
       18/10/2018 52-25 win 25
       17/10/2018 17-71 win 17
       16/10/2018 90-49×2 win 90-49×2
       15/10/2018 08-80 win 80
       14/10/2018 57×2-75 win 57×2
       13/10/2018 41-14 win 14
       12/10/2018 06-60 win 06-60
       11/10/2018 43-34 win 43
       10/10/2018 5445×2 win 54-45×2
       09/10/2018 49-94 win 94
       08/10/2018 45-84×2 win 45-84×2
       07/10/2018 06-60 win 06
       06/10/2018 57-02 win 57-02
       05/10/2018 21-08 win 08
       04/10/2018 12-75 win 12-75
       03/10/2018 53-35 win 53
       02/10/2018 06-82×2 win 06-82×2
       01/10/2018 29-92 win 92
       30/09/2018 53-67×2 win 53-67×2
       29/09/2018 85-58 win 85
       28/09/2018 07-70 win 07-70
       27/09/2018 56-65 win 65
       26/09/2018 24-42 win 24-42
       25/09/2018 49×2-94 win 49×2
       24/09/2018 24-42 win 42
       23/09/2018 46-64 win 46
       22/09/2018 87-07 win 87-06
       21/09/2018 31-13×2 win 13×2
       20/09/2018 32-23 win 32
       19/09/2018 28-82 win 82
       18/09/2018 58×2-85 win 58×2
       17/09/2018 17-71×2 win 71×2
       16/09/2018 20-02 win 20
       15/09/2018 23-32×2 win 23-32×2
       14/09/2018 21-12 win 12
       13/09/2018 01-98×2 win 01-98×2
       12/09/2018 25-52 win 25
       11/09/2018 75-98 win 75-98
       10/09/2018 72-27×2 win 27×2
       09/09/2018 03-30 win 03
       08/09/2018 25-52×2 win 52×2
       07/09/2018 86-15 win 86-15
       06/09/2018 89-98 win 89
       05/09/2018 48-84 win 84
       04/09/2018 59-95 win 59
       03/09/2018 61-16×2 win 16×2
       02/09/2018 56-94 win 56-94
       01/09/2018 57-75 win 57
       31/08/2018 19-91×2 win 91×2
       30/08/2018 67-76 win 67
       29/08/2018 78-87 win 78-87
       28/08/2018 18-81 win 81
       27/08/2018 19-60×2 win 19-60×2
       26/08/2018 05-50 win 50
       25/08/2018 60-06 win 60
       24/08/2018 09-90 win 90
       23/08/2018 6776 miss
       22/08/2018 12-21×2 win 12-21×2
       21/08/2018 08-80 win 80
       20/08/2018 04-69 win 04-69
       19/08/2018 01-91×2 win 01-91×2
       18/08/2018 97-79 win 79
       17/08/2018 36-13 win 36-13
       16/08/2018 89×2-98 win 89×2
       15/08/2018 46-49×2 win 46-49×2
       14/08/2018 07-25 win 07-25
       13/08/2018 10-01×2 win 01×2
       12/08/2018 09-82 win 09-82
       11/08/2018 45-18 win 45-18
       10/08/2018 02-20 win 02
       09/08/2018 01-69×2 win 01-69×2
       08/08/2018 65-52 win 65-52
       07/08/2018 94-49×2 win 49×2
       06/08/2018 93-39 win 93
       05/08/2018 02-78 win 02-78
       04/08/2018 23-62×2 win 23-62×2
       03/08/2018 36-49 win 36-49
       02/08/2018 14-69 win 69
       01/08/2018 28-91 win 28
       31/07/2018 23-32 win 23-32
       30/07/2018 18-43×2 win 43×2
       29/07/2018 02-48 win 02-48
       28/07/2018 17-49 win 17
       27/07/2018 31-96×2 win 31-96×2
       26/07/2018 18-81 win 18-81
       25/07/2018 26-62×2 win 62×2
       24/07/2018 69-96 win 69-96
       23/07/2018 09-90 win 09-90
       22/07/2018 03-30 win 03
       21/07/2018 96-69 win 69
       20/07/2018 19-14×2 win 19-14×2
       19/07/2018 06-15×2 win 06-15×2
       18/07/2018 95-59 win 95
       17/07/2018 58-74×2 win 58-74×2
       16/07/2018 17-71×3 win 71×3
       15/07/2018 58-85 win 58
       14/07/2018 12-21 win 12-21
       13/07/2018 02-46 win 02-46
       12/07/2018 38-83 win 83
       11/07/2018 71×2-17 win 71×2
       10/07/2018 06-49 win 06-49
       09/07/2018 29-57 win 29-57
       08/07/2018 37-28×2 win 28×2
       07/07/2018 16-72 win 16-72
       06/07/2018 02-20 win 02
       05/07/2018 40-68×2 win 40-68×2
       04/07/2018 02-82 win 02-82
       03/07/2018 84-48 win 48
       02/07/2018  02-94×2 win  02-94×2
       01/07/2018  01-58 win  01-58
       30/06/2018  16-61 win  16
       29/06/2018   08-85 win  08-85
       28/06/2018   36-63 win  63
       27/06/2018   47-01×2 win  47-01×2
       26/06/2018   48-84 win  48
       25/06/2018   13-31 win  13-31
       24/06/2018    78-87 win  78-87
       23/06/2018    39-53 win  39-53
       22/06/2018    54-45 win  45
       21/06/2018    03-78×2 win  03-78×2
       20/06/2018    53-35 win  53
       19/06/2018    14-90×2 win  90×2
       18/06/2018    04-37 win  04-37
       17/06/2018    02-40×2 win  02-40×2
       16/06/2018    19-91 win  19
       15/06/2018    02-35 win  02-35
       14/06/2018    65-43×2 win  65-43×2
       13/06/2018    10-03 win  10-03
       12/06/2018    03-06×2 win  06×2
       11/06/2018    97-41 win  97
       10/06/2018    04-74×2 win  
       09/06/2018    91-82 win  
       08/06/2018     59-25×2 win  
       07/06/2018     03-59 win  
       06/06/2018     97-48 win  
       05/06/2018     82-54 win  54
       04/06/2018     67-92 win  
       03/06/2018     43-10×2 win  
       02/06/2018     58-95 win  
       01/06/2018     02-21×2 win  
       31/05/2018     38-90 win  
       30/05/2018     67-05 miss  
       29/05/2018     42-48 miss  
       28/05/2018      01-10 win  
       27/05/2018      34-08 win  
       26/05/2018      35-84×2 win  84×2
       25/05/2018       84-96 win  
       24/05/2018       92-46×2 win  
       23/05/2018       49-76 win  
       22/05/2018       24×2-42 win  24×2
       21/05/2018       12-21 win  
       20/05/2018        36-63 win  63
       19/05/2018        32-23 win  
       18/05/2018        46-64 win  
       17/05/2018        34-43 win  34
       16/05/2018         42-71 win 
       15/05/2018         95-59 win 95
       14/05/2018         04-40 win 40
       13/05/2018         09-79×2 win 
       12/05/2018         92-04 win 
       11/05/2018         03-30×2 win 30×2
       10/05/2018         43-34 win 43
       08/05/2018         74-06 win 
       07/05/2018           12-09 win 
       06/05/2018           12-09 win 
       05/05/2018           67-32 win 32
       04/05/2018           65-92 win 
       03/05/2018           04-60×2 win 
       02/05/2018           97-23 win 
       01/05/2018           50-05 win 05
       30/04/2018            57-01 win 
       29/04/2018            96-48×2 win 
       28/04/2018             87-31 win 
       27/04/2018              62-89 win 
       26/04/2018              20-46 win 46
       25/04/2018              40-29 win 
       24/04/2018               20-61×2 win 
       23/04/2018               67-40 win 
       22/04/2018               95-19 win 19
       21/04/2018               13-27×2 win 
       20/04/2018               40-28 win 
       19/04/2018               45-13×2 win 
       18/04/2018               43-32 win 
       17/04/2018               54-08 win 08
       16/04/2018               39-58 win 
       15/04/2018               47-65 win 
       14/04/2018               65-72 win 72
       13/04/2018               53-15×2 win 
       12/04/2018               67-36 win 
       11/04/2018               46-24 win 46
       10/04/2018                43-60 win 
       09/04/2018                85-29×2 win 
       08/04/2018                01-84 win 
       07/04/2018                32-40 win 40
       06/04/2018                68-61 win 
       05/04/2018                18-64×2 win 
       04/04/2018                61-86 win 86
       03/04/2018                48-60 win 
       02/04/2018                 06-74×2 win 74×2
       01/04/2018                 56-79 win