DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC, giá: 1.500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01655592336

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP

NGÀY DÀN ĐỀ 4 CON SIÊU VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY           
       21/07/2018 78-87-68-86 win 68
       20/07/2018 49-94-48-84 win 49
       19/07/2018 78-87-47-74 miss
       18/07/2018 69-96-89-98 win 69
       17/07/2018 34-43-32-23 win 23
       16/07/2018 17-71-37-73 win 71
       15/07/2018 47-74-14-41 miss
       14/07/2018 23-32-02-20 win 23
       13/07/2018 34-43-01-10 win 01
       12/07/2018 56-65-67-76 win 65
       11/07/2018 35-53-45-54 win 54
       10/07/2018 56-65-14-41 miss
       09/07/2018 47-74-45-54 win 45
       08/07/2018 33-99-88-66 win 99
       07/07/2018 68-86-67-76 win 67
       06/07/2018 14-41-17-71 win 14
       05/07/2018 57-75-29-92 miss
       04/07/2018 56-65-59-95 win 95
       03/07/2018 03-30-58-85 win 30
       02/07/2018 69-96-78-87 win 87
       01/07/2018 35-53-45-54 miss
       30/06/2018 24-42-25-52 win 42
       29/06/2018 35-53-38-83 win 83
       28/06/2018 49-94-34-21 win 94
       27/06/2018 15-51-89-98 win 98
       26/06/2018 09-90-19-91 miss
       25/06/2018 23-37-83-46    win 83
       24/06/2018 39-93-49-94    win 49
       23/06/2018 69-96-27-72    win 96
       22/06/2018 78-87-48-84 miss
       21/06/2018 79-97-09-90  win 97
       20/06/2018 92-29-51-15  win 15
       19/06/2018 89-90-38-03  win 89
       18/06/2018 57-75-33-53  win 33
       17/06/2018 1221-27-72 miss
       16/06/2018 48-84-58-85  win 48
       15/06/2018 96-69-54-45  win 45
       14/06/2018 34-43-45-54  win 43
       13/06/2018 21-87-19-83 miss
       12/06/2018 27-72-12-21 miss
       11/06/2018 06-60-46-64 miss
       10/06/2018 67-76-06-86 miss
       09/06/2018  12-21-63-91  miss
       08/06/2018 21-23-81-27 miss
       07/06/2018 82-28-47-74  win 82
       06/06/2018 71-75-45-51  win 75
       05/06/2018 47-74-57-75 miss
       04/06/2018 68-86-38-83  win 83
       03/06/2018 00-01-02-20  win 00
       02/06/2018 78-87-58-85  win 85
       01/06/2018  28-82-16-61 miss
       31/05/2018 39-93-15-51 miss
       30/05/2018 04-40-46-64 miss
       29/05/2018 16-56-04-46 miss
       28/05/2018 81-24-42-87 miss
       27/05/2018 08-80-09-90 win 08
       26/05/2018 68-86-37-73 win 73
       25/05/2018 36-63-68-86 win 36
       24/05/2018 67-76-35-53 win 76
       23/05/2018 45-54-55-77 miss
       22/05/2018 03-30-69-96 win 30
       21/05/2018 11-33-35-53 win 11
       20/05/2018 07-70-18-81 win 70
       19/05/2018 34-43-49-94 miss
       18/05/2018 04-40-05-50 win 40
       17/05/2018 23-32-25-52 win 23
       16/05/2018 07-70-27-72 win 70
       15/05/2018 16-61-56-65 win 16
       14/05/2018 12-21-24-42 miss
       13/05/2018 36-63-17-71 win 36
       12/05/2018 2882-19-91 miss
       11/05/2018 04-40-24-42  win
       10/05/2018 03-30-01-10 win
       09/05/2018 06-60-65-56 win
       08/05/2018 76-67-78-87 win
       07/05/2018 56-65-36-63  miss
       06/05/2018 37-38-69-96 win
       05/05/2018 38-83-28-82 win
       04/05/2018 01-10-16-61 win
       03/05/2018 28-82-38-83  miss
       02/05/2018 78-87-79-97 win
       01/05/2018 56-65-75-57 win
       30/04/2018 15-51-67-76  miss
       29/04/2018 34-43-47-74 win
       28/04/2018 78-87-68-86 win
       27/04/2018  03-30-07-70 win
       26/04/2018    58-85-35-53  miss
       25/04/2018     05-50-25-52 win
       24/04/2018     48-84-45-54 win
       23/04/2018     69-96-58-85 win
       22/04/2018     08-80-28-82  miss
       21/04/2018     78-87-77-88  miss
       20/04/2018     68-86-16-61 win
       19/04/2018     08-80-28-82 win
       18/04/2018     02-20-12-22 win
       17/04/2018     64-68-84-86 win
       16/04/2018     45-54-56-65  miss
       15/04/2018      25-52-48-84 win
       14/04/2018      78-87-73-70 win
       13/04/2018      07-70-01-10 win
       12/04/2018      18-81-28-76 win
       11/04/2018      46-64-49-94  miss
       10/04/2018      88-89-35-39 win
       09/04/2018      25-52-35-53  miss
       08/04/2018       06-60-36-63 win
       07/04/2018       89-98-78-87 win
       06/04/2018       09-90-10-01 win
       05/04/2018       48-84-37-73  miss
       04/04/2018       28-82-38-83 win
       03/04/2018       48-84-46-64 win
02/04/2018       12-21-25-52 win
       01/04/2018       07-70-06-60   win