BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0988664891

     Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

NGÀY BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY
       20/10/2018                       28 win
       19/10/2018                       08 miss
       18/10/2018                       45 miss
       17/10/2018                       97 win
       16/10/2018                       61 win
       15/10/2018                       39 miss
       14/10/2018                       59 win
       13/10/2018                       38 miss
       12/10/2018                       37 win
       11/10/2018                       15 miss
       10/10/2018                       79 miss
       09/10/2018                       66 miss
       08/10/2018                       38 miss
       07/10/2018                       01 miss
       06/10/2018                       64 miss
       05/10/2018                       42 win
       04/10/2018                       20 miss
       03/10/2018                       23 miss
       02/10/2018                       79 miss
       01/10/2018                       46 miss
       30/09/2018                       05 miss
       29/09/2018                       38 miss
       28/09/2018                       97 win
       27/09/2018                       27 win
       26/09/2018                       62 win
       25/09/2018                       38 miss
       24/09/2018                       09 miss
       23/09/2018                       34 miss
       22/09/2018                       89 miss
       21/09/2018                       07 miss
       20/09/2018                       41 win
       19/09/2018                       59 miss
       18/09/2018                       13 miss
       17/09/2018                       76×2 win
       16/09/2018                       14 miss
       15/09/2018                       24 miss
       14/09/2018                       57 miss
       13/09/2018                       49 miss
       12/09/2018                       70 miss
       11/09/2018                       36 win
       10/09/2018                       19 win
       09/09/2018                       18 miss
       08/09/2018                       17 win
       07/09/2018                       58 win
       06/09/2018                       33 miss
       05/09/2018                       89 win
       04/09/2018                       43 win
       03/09/2018                       29 miss
       02/09/2018                       17 win
       01/09/2018                       48 win
       31/08/2018                       12 win
       30/08/2018                       68 miss
       29/08/2018                       48 miss
       28/08/2018                       29 miss
       27/08/2018                       01 miss
       26/08/2018                       03 win
       25/08/2018                       97 miss
       24/08/2018                       84 win
       23/08/2018                       40 win
       22/08/2018                       09 miss
       21/08/2018                       38 miss
       20/08/2018                       79 win
       19/08/2018                       84 win
       18/08/2018                       14 win
       17/08/2018                       23 miss
       16/08/2018                       59 miss
       15/08/2018                       36 miss
       14/08/2018                       14 win
       13/08/2018                       46 miss
       12/08/2018                       78 win
       11/08/2018                       29 miss
       10/08/2018                       03 miss
       09/08/2018                       68 win
       08/08/2018                       09 miss
       07/08/2018                       74 miss
       06/08/2018                       37 win
       05/08/2018                       78 win
       04/08/2018                       91 win
       03/08/2018                       39 miss
       02/08/2018                       17 miss
       01/08/2018                       19 win
       31/07/2018                       75 miss
       30/07/2018                       76 miss
       29/07/2018                       01 win
       28/07/2018                       94 win
       27/07/2018                       01 miss
       26/07/2018                       52 miss
       25/07/2018                       29 miss
       24/07/2018                       47 miss
       23/07/2018                       97 miss
       22/07/2018                       18 miss
       21/07/2018                       01 miss
       20/07/2018                       95 win
       19/07/2018                       29×2 win
       18/07/2018                       40 miss
       17/07/2018                       39×2 win
       16/07/2018                       07 win
       15/07/2018                       21X2 win
       14/07/2018                       09 win
       13/07/2018                       89×2 win
       12/07/2018                       91 win
       11/07/2018                       75×2 win
       10/07/2018                       84 miss
       09/07/2018                       40×2 win
       08/07/2018                       59 win
       07/07/2018                       87×2 win
       06/07/2018                       94×2 win
       05/07/2018                       42 miss
       04/07/2018                       06×2 win
       03/07/2018                       48 win
       02/07/2018                       94×2 win
       01/07/2018                       58 win
       30/06/2018                       75×2 win
       29/06/2018                       68 miss
       28/06/2018                       02 win
       27/06/2018                       89 win
       26/06/2018                       83 win
       25/06/2018                       59×2 win
       24/06/2018                       81 win
       23/06/2018                       31 win
       22/06/2018                       09 win
       21/06/2018                       15 miss
       20/06/2018                       06 miss
       19/06/2018                       90×2 win
       18/06/2018                       67 miss
       17/06/2018                       40×2 win
       16/06/2018                       21 win
       15/06/2018                       53×2 win
       14/06/2018                       34 win
       13/06/2018                       92×2 win
       12/06/2018                       39 miss
       11/06/2018                       14 miss
       10/06/2018                       74×2 win
       09/06/2018                       91 win
       08/06/2018                       46×2 win
       07/06/2018                       83 miss
       06/06/2018                       28  win
       05/06/2018                       64  win
       04/06/2018                       92  win
       03/06/2018                       10×2  win
       02/06/2018                       95  win
       01/06/2018                       45 miss
       31/05/2018                       38 win
       30/05/2018                       07 miss
       29/05/2018                       46 win
       28/05/2018                       97X2 win
       27/05/2018                       85×2 win
       26/05/2018                       92 win
       25/05/2018                       55 win
       24/05/2018                       92 win
       23/05/2018                       47 miss
       22/05/2018                       28 miss
       21/05/2018                       96 miss
       20/05/2018                       04 win
       19/05/2018                       82X2 win
       18/05/2018                       46 win
       17/05/2018                       74×2 win
       16/05/2018                       67 win
       15/05/2018                       89 miss
       14/05/2018                       85×2 win
       13/05/2018                       62×2 win
       12/05/2018                       46 win
       11/05/2018                       72×3 win
       10/05/2018                       30 win
       09/05/2018                       59 miss
       08/05/2018                       82 win
       07/05/2018                       26×2 win
       06/05/2018                       09 win
       05/05/2018                       59 win
       04/05/2018                       86 miss
       03/05/2018                       46 win
       02/05/2018                       85 miss
       01/05/2018                       49 win
       30/04/2018                       93 win
       29/04/2018                       48×2 win
       28/04/2018                       29 win
       27/04/2018                       61 miss
       26/04/2018                       46 win
       25/04/2018                       87 win
       24/04/2018                       24×2 win
       23/04/2018                       85 win
       22/04/2018                       59 miss
       21/04/2018                       86 win
       20/04/2018                       10×2 win
       19/04/2018                       83 win
       18/04/2018                       00 miss
       17/04/2018                       25 win
       16/04/2018                       57×2 win
       15/04/2018                       30 miss
       14/04/2018                       95 win
       13/04/2018                       74 miss
       12/04/2018                       67 win
       11/04/2018                       46 win
       10/04/2018                       26×2 win
       09/04/2018                       68 win
       08/04/2018                       59 win
       07/04/2018                       32 miss
       06/04/2018                       61 win
       05/04/2018                       46×2 win
       04/04/2018                       86 win
       03/04/2018                       48 win
       02/04/2018                       72   miss
       01/04/2018                       56   win