BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 4.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 4.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 4.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01694404270

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

 

 

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY           
       22/04/2018                        86    miss
       21/04/2018                        66    win
       20/04/2018                        61    win
       19/04/2018                        80    win
       18/04/2018                        22    win
       17/04/2018                        64    win
       16/04/2018                        28    miss
       15/04/2018                        48    miss
       14/04/2018                        70    win
       13/04/2018                        01    win
       12/04/2018                        76    miss
       11/04/2018                        49    miss
       10/04/2018                        89    miss
       09/04/2018                        23    win
       08/04/2018                        63    win
       07/04/2018                        87    miss
       06/04/2018                        09    win
       05/04/2018                        94    win
       04/04/2018                        82    win
       03/04/2018                        46    win
       02/04/2018                        12    win
       01/04/2018                        61    miss
       31/03/2018                        39    win
       30/03/2018                        00    win
       29/03/2018                        68    win
       28/03/2018                        88    win
       27/03/2018                        60    miss
       26/03/2018                        23    win
       25/03/2018                        94    win
       24/03/2018                        45    win
       23/03/2018                        13    win
       22/03/2018                        39    win
       21/03/2018                        88    miss
       20/03/2018                        65    win
       19/03/2018                        95    MISS
  17-18/03 BẢO TRÌ   xin cảm ơn
16/03/2018 49 win
15/03/2018 16 win
14/03/2018 54 win
13/03/2018 07 win
12/03/2018 77 win
11/03/2018 29 win
10/03/2018 30 win
09/03/2018 34 miss
08/03/2018 98 win
07/03/2018 83 win
06/03/2018 60 win
05/03/2018 65 win
04/03/2018 73 win
03/03/2018 86 win
02/03/2018 80 win
01/03/2018 28 win
28/02/2018 50 miss
27/02/2018 66 win
26/02/2018 39 win
25/02/2018 10 win
24/02/2018 54 win
23/02/2018 44 win
22/02/2018 65 win
21/02/2018 59 win
20/02/2018 28 win
19/02/2018 08 win
15-16-17-18 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
14/02/2018 71 win
13/02/2018 89 win
12/02/2018 99 win
11/02/2018 68 win
10/02/2018 81 win
09/02/2018 26 miss
08/02/2018 75 win
07/02/2018 25 win
06/02/2018 95 win
05/02/2018 29 win
04/02/2018 43 win
03/02/2018 01 win
02/02/2018 73 win
01/02/2018 51 win
31/01/2018 49 miss
30/01/2018 29 win
29/01/2018 47 win
28/01/2018 51 win
27/01/2018 83 win
26/01/2018 45 win
25/01/2018 68 win
24/01/2018 57 win
23/01/2018 02 miss
22/01/2018 60 wiin
21/01/2018 39 wiin
20/01/2018 63 wiin
19/01/2018 21 wiin
18/01/2018 01 wiin
17/01/2018 08 miss
16/01/2018 66 win
15/01/2018 98 win
14/01/2018 21 win
13/01/2018 64 win
12/01/2018 77 win
11/01/2018 48 miss
10/01/2018 44 WIN
09/01/2018 65 miss
08/01/2018 08 Trúng
07/01/2018 57 Trúng
06/01/2018 89 Trúng
05/01/2018 05 Trúng
04/01/2018 74 Trúng
03/01/2018 72 xịt
02/01/2018 31 Trúng
01/01/2018 56 xịt
31/12/2017 90 xịt
30/12/2017 30 xịt
29/12/2017 75 xịt
28/12/2017 45 xịt
27/12/2017 16 Trúng
26/12/2017 49 xịt
25/12/2017 73 xịt
24/12/2017 44 xịt
23/12/2017 39 xịt
22/12/2017 21 Trúng
21/12/2017 58 Trúng
20/12/2017 78 miss
19/12/2017 18 Trúng
18/12/2017 75 Trúng
17/12/2017 48 Trúng
16/12/2017 31 Trúng
15/12/2017 68 Trúng
14/12/2017 87 Trúng
13/12/2017 72 Trúng
12/12/2017 49 Trúng
11/12/2017 66 xịt
10/12/2017 78 Trúng
09/12/2017 63 xịt
08/12/2017 83 xịt
07/12/2017 53 Trúng
06/12/2017 64 Trúng
05/12/2017 77 Trúng
04/12/2017 33 Trúng
03/12/2017 09 Trúng
02/12/2017 70 Trúng
01/12/2017 16 Trúng