BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 4.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 4.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 4.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

    

 

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP KẾT QUẢ
HÔM NAY 
      22/02/2019                        73 miss
      21/02/2019                        68 win 68
      20/02/2019                        16 win 16
      19/02/2019                        05 win 05
      18/02/2019                        97 win 97
      17/02/2019                        56 miss
      16/02/2019                        89 miss
      15/02/2019                        32 win 32
      14/02/2019                        29 win 29
      13/02/2019                        91 win 91
      12/02/2019                        83 miss
      11/02/2019                        59 win 59
      10/02/2019                        01 miss
      09/02/2019                        26 win 26
      08/02/2019                        99 win 99
NGHỈ TẾT TỪ 04 ĐẾN HẾT NGÀY 07

(từ ngày 30 tết âm đến hết ngày mồng 3)

     CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
      03/02/2019                        50 miss
      02/02/2019                        43 win 43
      01/02/2019                        88 win 88
      31/01/2019                        22 win 22
      30/01/2019                        44 win 44
      29/01/2019                        71 miss
      28/01/2019                        85 miss
      27/01/2019                        48 miss
      26/01/2019                        79 win 79
      25/01/2019                        65 win 65
      24/01/2019                        34 miss
      23/01/2019                        16 miss
      22/01/2019                        09 miss
      21/01/2019                        62 win 62
      20/01/2019                        08 win 08
      19/01/2019                        95 miss
      18/01/2019                        29 miss
      17/01/2019                        16 win 16
      16/01/2019                        86 win 86
      15/01/2019                        65 win 65
      14/01/2019                        58 miss
      13/01/2019                        31 win 31
      12/01/2019                        24 win 24
      11/01/2019                        41 win 41
      10/01/2019                        58 miss
      09/01/2019                        79 win 79
      08/01/2019                        80 win 80
      07/01/2019                        49 miss
      06/01/2019                        91 win 91
      05/01/2019                        25 miss
      04/01/2019                        77 win 77
      03/01/2019                        24 win 24
      02/01/2019                        02 miss
      01/01/2019                        89 win 89
       31/12/2018                         76 win 76
       30/12/2018                         53 win 53
       29/12/2018                         73 miss
       28/12/2018                         41 win 41
       27/12/2018                         49 miss
       26/12/2018                         30 win 30
       25/12/2018                         56 win 56
       24/12/2018                         21 miss
       23/12/2018                         69 miss
       22/12/2018                         91 win 91
       21/12/2018                         67 win 67
       20/12/2018                         02 win 02
       19/12/2018                         78 miss
       18/12/2018                         15 win 15
       17/12/2018                         65 win 65
       16/12/2018                         10 win 10
       15/12/2018                         50 win 50
       14/12/2018                         85 miss
       13/12/2018                         17 win 17
       12/12/2018                         40 win 40
       11/12/2018                         91 win 91
       10/12/2018                         40 miss
       09/12/2018                         78 miss
       08/12/2018                         93 win 93
       07/12/2018                         67 win 67
       06/12/2018                         54 win 54
       05/12/2018                         78 miss
       04/12/2018                         59 win 59
       03/12/2018                         60 miss
       02/12/2018                         58 miss
       01/12/2018                         69 miss
       30/11/2018                         31 miss
       29/11/2018                         29 win 29
       28/11/2018                         65 win 65
       27/11/2018                         16 win 16
       26/11/2018                         53 miss
       25/11/2018                         37 miss
       24/11/2018                         56 win 56
       23/11/2018                         14 win 14
       22/11/2018                         65 win 65
       21/11/2018                         61 miss
       20/11/2018                         22 win 22
       19/11/2018                         01 win 01
       18/11/2018                         43 miss
       17/11/2018                         02  win 02
       16/11/2018                         48 win 48
       15/11/2018                         88 win 88
       14/11/2018                         97 miss
       13/11/2018                         59 win 59
       12/11/2018                         39 miss
       11/11/2018                         71 win 71
       10/11/2018                         84 win 84
       09/11/2018                         68 miss
       08/11/2018                         79 win 79
       07/11/2018                         11 win 11
       06/11/2018                         55 win 55
       05/11/2018                         24 win 24
       04/11/2018                         43 miss
       03/11/2018                         32 win 32
       02/11/2018                         48 win 48
       01/11/2018                         89 win 89
       31/10/2018                         45 miss
       30/10/2018                         08 miss
       29/10/2018                         83 miss
       28/10/2018                         76 miss
       27/10/2018                         96 miss
       26/10/2018                         05 miss
       25/10/2018                         73 miss
       24/10/2018                         03 win 03
       23/10/2018                         62 win 62
       22/10/2018                         68 miss
       21/10/2018                         71 miss
       20/10/2018                         39 miss
       19/10/2018                         14 win 14
       18/10/2018                         57 miss
       17/10/2018                         16 win 16
       16/10/2018                         07 miss
       15/10/2018                         19 win 19
       14/10/2018                         28 win 28
       13/10/2018                         06 miss
       12/10/2018                         18 win 18
       11/10/2018                         05 win 05
       10/10/2018                         46 miss
       09/10/2018                         57 miss
       08/10/2018                         32 win 32
       07/10/2018                         39 win 39
       06/10/2018                         15 win 15
       05/10/2018                         16 miss
       04/10/2018                         34 win 34
       03/10/2018                        37 win 37
       02/10/2018                        44 win 44
       01/10/2018                        65 win 65
       30/09/2018                        69 miss
       29/09/2018                        30 win 30
       28/09/2018                        56 win 56
       27/09/2018                        15 win 15
       26/09/2018                        22 win 22
       25/09/2018                        91 miss
       24/09/2018                        69 win 69
       23/09/2018                        62 win 62
       22/09/2018                        78 win 78
       21/09/2018                        46 miss
       20/09/2018                        96 win 96
       19/09/2018                        77 win 77
       18/09/2018                        21 miss
       17/09/2018                        43 win 43
       16/09/2018                        63 win 63
       15/09/2018                        77 win 77
       14/09/2018                        88 win 88
       13/09/2018                        63 miss
       12/09/2018                        56 win 56
       11/09/2018                        40 win 40
       10/09/2018                        45 win 45
       09/09/2018                        53 win 53
       08/09/2018                        19 miss
       07/09/2018                        97 win 97
       06/09/2018                        64 win 64
       05/09/2018                        88 win 88
       04/09/2018                        08 win 08
       03/09/2018                        89 miss
       02/09/2018                        40 win 40
       01/09/2018                        19 win 19
       31/08/2018                        67 win 67
       30/08/2018                        60 win 60
       29/08/2018                        78 miss
       28/08/2018                        27 win 27
       27/08/2018                        87 win 87
       26/08/2018                        81 win 81
       25/08/2018                        61 miss
       24/08/2018                        17 win 17
       23/08/2018                        35 win 35
       22/08/2018                        73 win 73
       21/08/2018                        36 miss
       20/08/2018                        57 win 57
       19/08/2018                        19 win 19
       18/08/2018                        77 win 77
       17/08/2018                        45 miss
       16/08/2018                        78 miss
       15/08/2018                        62 win 62
       14/08/2018                        06 miss
       13/08/2018                        49 win 49
       12/08/2018                        47 miss
       11/08/2018                        69 miss
       10/08/2018                        78 miss
       09/08/2018                        17 win 17
       08/08/2018                        79 miss
       07/08/2018                        29 miss
       06/08/2018                        14 win 14
       05/08/2018                        38 win 38
       04/08/2018                        24 win 24
       03/08/2018                        86 win 86
       02/08/2018                        35 miss
       01/08/2018                        28 win 28
       31/07/2018                        36 win 36
       30/07/2018                        72 win 72
       29/07/2018                        97 miss
       28/07/2018                        33 win 33
       27/07/2018                        31 win 31
       26/07/2018                        56 win 56
       25/07/2018                        41 win 41
       24/07/2018                        71 miss
       23/07/2018                        86 win 86
       22/07/2018                        92 win 92
       21/07/2018                        68 win 68
       20/07/2018                        48 miss
       19/07/2018                        17 win 17
       18/07/2018                        69 win 69
       17/07/2018                        23 win 23
       16/07/2018                        71 win 71
       15/07/2018                        47 miss
       14/07/2018                        23 win 23
       13/07/2018                        01 win 01
       12/07/2018                        65 win 65
       11/07/2018                        54 win 54
       10/07/2018                        56 miss
       09/07/2018                        45 win 45
       08/07/2018                        99 win 99
       07/07/2018                        67 win 67
       06/07/2018                        14 win 14
       05/07/2018                        92 miss
       04/07/2018                        95 win 95
       03/07/2018                        30 win 30
       02/07/2018                        87 win 87
       01/07/2018                        54 miss
       30/06/2018                        42 win 42
       29/06/2018                        35 miss
       28/06/2018                        21 miss
       27/06/2018                        31 miss
       26/06/2018                        91 miss
       25/06/2018                        23 miss
       24/06/2018                        09 miss
       23/06/2018                        72 miss
       22/06/2018                        87 miss
       21/06/2018                        09 miss
       20/06/2018                        92 miss
       19/06/2018                        03 miss
       18/06/2018                        75 miss
       17/06/2018                        12 miss
       16/06/2018                        58 miss
       15/06/2018                        69 miss
       14/06/2018                        45 miss
       13/06/2018                        37 win 37
       12/06/2018                        99 win 99
       11/06/2018                        54 win 54
       10/06/2018                        03 win 03
       09/06/2018                        97 miss
       08/06/2018                        38 win 38
       07/06/2018                        82 win 82
       06/06/2018                        75 win 75
       05/06/2018                        85 win 85
       04/06/2018                        73 miss
       03/06/2018                        00    win 00
       02/06/2018                        85    win 85
       01/06/2018                        72   win 72
       31/05/2018                        54   win 54
       30/05/2018                        48 miss
       29/05/2018                        16 miss
       28/05/2018                        81 miss
       27/05/2018                        08   win 08
       26/05/2018                        73   win 73
       25/05/2018                        36   win 36
       24/05/2018                        76   win 76
       23/05/2018                        47 miss
       22/05/2018                        30   win 30
       21/05/2018                        11   win 11
       20/05/2018                        70   win 70
       19/05/2018                        54 miss
       18/05/2018                        40   win 40
       17/05/2018                        23   win 23
       16/05/2018                        70   win 70
       15/05/2018                        16   win 16
       14/05/2018                        42   miss
       13/05/2018                        36    win 36
       12/05/2018                        81    win 81
       11/05/2018                        04    win 04
       10/05/2018                        10   win 10
       09/05/2018                        65    miss
       08/05/2018                        76   win
       07/05/2018                        64   win
       06/05/2018                        38   win
       05/05/2018                        82   win
       04/05/2018                        01   win
       03/05/2018                        20    miss
       02/05/2018                        79   win
       01/05/2018                        56   win
       30/04/2018                        14   win
       29/04/2018                        47   win
       28/04/2018                        86   win
       27/04/2018                        17    miss
       26/04/2018                        35    miss
       25/04/2018                        50   win
       24/04/2018                        45   win
       23/04/2018                        69   win
       22/04/2018                        86    miss
       21/04/2018                        66   win
       20/04/2018                        61   win
       19/04/2018                        80   win
       18/04/2018                        22   win
       17/04/2018                        64   win
       16/04/2018                        28    miss
       15/04/2018                        48    miss
       14/04/2018                        70   win
       13/04/2018                        01   win
       12/04/2018                        76    miss
       11/04/2018                        49    miss
       10/04/2018                        89    miss
       09/04/2018                        23   win
       08/04/2018                        63   win
       07/04/2018                        87    miss
       06/04/2018                        09   win
       05/04/2018                        94   win
       04/04/2018                        82   win
       03/04/2018                        46   win
       02/04/2018                        12   win
       01/04/2018                        61    miss