3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

 

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
icon-dong-hungole-blog (518) BẠCH THỦ 3 CÀNG ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 5.000.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (478) Nếu các bạn không có thẻ nạp 5.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 5.000.000 VND là được.
icon-dong-hungole-blog (478) Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 18h00 mỗi ngày.
icon-dong-hungole-blog (478) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0988664891

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC

 

 

NGÀY 3 CÀNG CAO CẤP KẾT QUẢ
      HÔM NAY                                     
      20/10/2018                    539 miss
      19/10/2018                    214 win 214
      18/10/2018                    857 miss
      17/10/2018                    416 win 416
      16/10/2018                    107 miss
      15/10/2018                    519 miss
      14/10/2018                    128 win 128
      13/10/2018                    306 miss
      12/10/2018                    218 win 218
      11/10/2018                    305 miss
      10/10/2018                    546 miss
      09/10/2018                    657 miss
      08/10/2018                    832 win 832
      07/10/2018                    739 win 739
      06/10/2018                    515 win 515
      05/10/2018                    316 miss
      04/10/2018                    134 win 134
      03/10/2018                    237 win 237
      02/10/2018                    644 win 644
      01/10/2018                    665 win 665
      30/09/2018                    469 miss
      29/09/2018                    030 win 030
      28/09/2018                    356 win 356
      27/09/2018                    915 win 915
      26/09/2018                    422 miss
      25/09/2018                    691 miss
      24/09/2018                    569 win 569
      23/09/2018                    662 win 662
      22/09/2018                    578 win 578
      21/09/2018                    246 miss
      20/09/2018                    096 win 096
      19/09/2018                    177 win 177
      18/09/2018                    521 miss
      17/09/2018                    143 win 143
      16/09/2018                    963 win 963
      15/09/2018                    077 win 077
      14/09/2018                    588 win 588
      13/09/2018                    963 miss
      12/09/2018                    156 win 156
      11/09/2018                    040 win 040
      10/09/2018                    845 win 845
      09/09/2018                    353 miss
      08/09/2018                    519 miss
      07/09/2018                    197 win 197
      06/09/2018                    964 win 964
      05/09/2018                    788 win 788
      04/09/2018                    308 win 308
      03/09/2018                    089 miss
      02/09/2018                    640 win 640
      01/09/2018                    319 win 319
      31/08/2018                    067 win 067
      30/08/2018                    660 win 660
      29/08/2018                    178 miss
      28/08/2018                    327 win 327
      27/08/2018                    987 win 987
      26/08/2018                    081 win 081
      25/08/2018                    161 miss
      24/08/2018                    517 win 517
      23/08/2018                    735 win 735
      22/08/2018                    379 miss
      21/08/2018                    123 miss
      20/08/2018                    123 miss
      19/08/2018                    206 miss
      18/08/2018                    314 miss
      17/08/2018                    945 miss
      16/08/2018                    359 miss
      15/08/2018                    567 miss
      14/08/2018                    906 miss
      13/08/2018                    649 miss
      12/08/2018                    945 miss
      11/08/2018                    304 miss
      10/08/2018                    178 miss
      09/08/2018                    717 win 717
      08/08/2018                    679 miss
      07/08/2018                    629 miss
      06/08/2018                    214 win 214
      05/08/2018                    138 win 138
      04/08/2018                    624 win 624
      03/08/2018                    786 win 786
      02/08/2018                    635 miss
      01/08/2018                    128 win 128
      31/07/2018                    236 win 236
      30/07/2018                    672 win 672
      29/07/2018                    897 miss
      28/07/2018                    833 win 833
      27/07/2018                    031 win 031
      26/07/2018                    356 win 356
      25/07/2018                    841 win 841
      24/07/2018                    571 miss
      23/07/2018                    786 win 786
      22/07/2018                    892 win 892
       21/07/2018                    268 win 268
       20/07/2018                    949 miss
       19/07/2018                    817 win 817
       18/07/2018                    669 win 669
       17/07/2018                    323 win 323
       16/07/2018                    371 win 371
       15/07/2018                    647 miss
       14/07/2018                    023  win 023
       13/07/2018                    401  win 401
       12/07/2018                    965  win 965
       11/07/2018                    854  win 854
       10/07/2018                    156 miss
       09/07/2018                    545 miss
       08/07/2018                    299  win 299
       07/07/2018                    967  win 967
      06/07/2018                    514  win 514
       05/07/2018                    392 miss
       04/07/2018                    895 miss
       03/07/2018                    530  win 530
       02/07/2018                    587  win 587
       01/07/2018                    017  win 017
       30/06/2018                    442  win 442
       29/06/2018                    383 miss
       28/06/2018                    594  win 594
       27/06/2018                    098  win 098
       26/06/2018                    992  win 992
       25/06/2018                    883  win 883
       24/06/2018                    639 miss
       23/06/2018                    296  win 296
       22/06/2018                    183  win 183
       21/06/2018                    997  win 997
       20/06/2018                    516 miss
       19/06/2018                    489  win 489
       18/06/2018                    133  win 133
       17/06/2018                    564  win 564
       16/06/2018                    958 miss
       15/06/2018                    369 miss
       14/06/2018                    343  win 343
       13/06/2018                    937  win 937
       12/06/2018                    292 miss
       11/06/2018                    854  win 854
       10/06/2018                    603  win 603
       09/06/2018                    099  win 099
       08/06/2018                    438 miss
       07/06/2018                    882  win 882
       06/06/2018                    175  win 175
       05/06/2018                    485  win 485
       04/06/2018                    383 miss
       03/06/2018                    900        win 900
       02/06/2018                    685        win 685
       01/06/2018                    872        win 872
       31/05/2018                    554        win 554
       30/05/2018                    468 miss
       29/05/2018                    997         win 997
       28/05/2018                    938         win 938
       27/05/2018                    408         win 408
       26/05/2018                    373 miss
       25/05/2018                    936         win 936
       24/05/2018                    876         win 876
       23/05/2018                    544         win 544
       22/05/2018                    539    miss
       21/05/2018                    511       win 511
       20/05/2018                    370       win 370
       19/05/2018                    245       win 245
       18/05/2018                    740       win 740
       17/05/2018                    232    miss
       16/05/2018                    470     win 470
       15/05/2018                    316     win 316
       14/05/2018                    345     win 345
       13/05/2018                    417     miss
       12/05/2018                    580     miss
       11/05/2018                    704     win
       10/05/2018                    710     win
       09/05/2018                    560     win
       08/05/2018                    878     miss
       07/05/2018                    664     win
       06/05/2018                    238     win
       05/05/2018                    482     win
       04/05/2018                    561     miss
       03/05/2018                    902     win
       02/05/2018                    379     win
       01/05/2018                    556     win
       30/04/2018                    815     miss
       29/04/2018                    447     win
       28/04/2018                    786     win
       27/04/2018                    230     win
       26/04/2018                    986     win
       25/04/2018                    757     miss
       24/04/2018                    845     win
       23/04/2018                    369     win
       22/04/2018                    568     win
       21/04/2018                    966     win
       20/04/2018                    068     miss
       19/04/2018                    580     win
       18/04/2018                    822     win
       17/04/2018                    064     win
       16/04/2018                    656     miss
       15/04/2018                    452     win
       14/04/2018                    370     win
       13/04/2018                    501     win
       12/04/2018                    118     win
       11/04/2018                    645     miss
       10/04/2018                    188     win
       09/04/2018                    323     win
       08/04/2018                    565     miss
       07/04/2018                    498     win
       06/04/2018                    309     win
       05/04/2018                    294     win
       04/04/2018                    082     miss
       03/04/2018                    446       win
       02/04/2018                    012       win
       01/04/2018                    571       win